ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดร ยังช่วย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การออกแบบและสร้างกำบังรังสีสำหรับระบบวิเคราะห์สเปคตรัมรังสีแกมมาโดยใช้น้ำ
2 การตรวจวัดค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์รังสีธรรมชาติ (238U, 232Th, 226Ra และ 40K) และที่มนุษย์สร้างขึ้น(137Cs) ในทรายชายหาดหลังากการเกิดสึนามิในจังหวดั ภูเก็ต โดยใช้เทคนิคแกมมาสเปกโตรเมตรี
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาเทคนิคการวัดรังสีแกมมาในเศษโลหะที่ปนเปื้อนด้วยวัสดุกัมมันตรังสี
4 การพัฒนาเทคนิคการวัดรังสีแกมมาในเศษโลหะที่ปนเปื้อนด้วยวัสดุกัมมันตรังสี
ปี พ.ศ. 2551
5 การตรวจวัดเบริลเลียม-7 ในพืชน้ำโดยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี
6 การตรวจพิสูจน์อาหารฉายรังสีด้วยวิธีทางฟิสิกส์
ปี พ.ศ. 2550
7 การป้องกันการเสียหายทางเศรษฐกิจและการป้องกันอันตรายจากรังสีที่เกิดจากการหลอมเศษโลหะนำเข้าที่ปนเปื้อนรังสี