ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดม ทองอุดมพร
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ผลของการกระตุ้นด้วยการสั่นต่ออัตราส่วนการหลั่งของสารแรงค์แอลต่อโอพีจีระหว่างการเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟัน: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
ปี พ.ศ. 2551
2 การคงสภาพฐานข้อมูลและการผลิตผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลวิจัยระยะยาวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการของฟันและใบหน้าและการเกิดโรคต่าง ๆ ในช่องปากของเด็กอายุ3 เดือน ถึง 8 ขวบใน อ.เทพา จ.สงขลา (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2546
3 ปริมาณการโพรไคลน์ฟันหน้าล่างในผู้ป่วยที่มีความสัมพันธ์ของขากรรไกรแบบที่สาม ซึ่งต้องได้รับการรักษาโดยวิธีศัลยกรรมจัดฟันตามความแตกต่างของรูปร่างซิไฟสิสส่วนที่เป็นกระดูกเบ้าฟัน
4 การศึกษาเปรียบเทียบการวิเคราะห์ขนาดฟันโดยวิธีของบอลตันและโนโมกราฟ
5 การเปลี่ยนแปลงของริมฝีปากและล่างที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนฟันหน้าบนและล่างจากการจัดฟัน