ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2547 1
4 2546 1
5 2545 1
6 2544 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาคุณสมบัติของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคของเชื้อสแตไฟโลคอกคัส ออเรียสที่ดื้อยาเมททิซิลินและเชื้อ โคแอกกูเลส เนกกาทีฟ สแตไฟโลคอกไคที่ดื้อยาเมททิซิลินที่แยกได้จากชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาคุณสมบัติของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคของเชื้อสแตไฟโลคอกคัส ออเรียสที่ดื้อยาเมททิซิลินและเชื้อ โคแอกกูเลส เนกกาทีฟ สแตไฟโลคอกไคที่ดื้อยาเมททิซิลินที่แยกได้จากชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
3 การศึกษาอัตราชุกของพยาธิ Wuchereria Bancrofti ในแรงงานชาวเมียนมาร์ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2546
4 การศึกษาอัตราความชุกของพยาธิ Wuchereria bancrofti ในแรงงานสัญชาติพม่าในเขตเทศบาลอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2545
5 การวิเคราะห์ลำดับดีเอ็นเอทั้งหมดในยีนเอปิคอล แอนติเจนที่ 1 ของพลาสโมเดียม ฟัลซิปารั่ม จากจังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2544
6 ความหลากหลายของยีนที่สร้างโปรตีนบนผิวเมอร์โรซอยต์ชนิดที่ 1 ในบริเวณที่กรดอะมิโนสามตัวเรียงซ้ำกันของพลาสโมเดียม ฟัลซิปารั่ม จากจังหวัดตาก
7 ความหลากหลายของยีนที่สร้างโปรตีนบนผิวเมอร์โรซอยด์ชนิดที่ 1 ในบริเวณที่กรดอะมิโนสามตัวเรียงซ้ำกัน ของพลาสโมเดียม ฟัลซิปารั่ม จากจังหวัดตาก