ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุดมผล พืชน์ไพบูลย์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2554 2
5 2553 1
6 2551 2
7 2550 1
8 2548 1
9 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำรอบเทือกเขาหลวง
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำรอบเทือกเขาหลวง
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและครบวงจรเพื่อการบำบัดน้ำเสียโรงงานน้ำยางข้น
ปี พ.ศ. 2554
4 Land treatment โดยการใช้น้ำเสียหลังการบำบัดเบื้องต้นจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์มดิบในสวนปาล์มน้ำมัน
5 การใช้น้ำเสียจากโรงงานน้ำยางข้นสำหรับการบำบัดบนดินในสวนปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมของการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราและน้ำมันปาล์มของประเทศและมาเลเซีย : จากแปลงปลูกถึงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2551
7 การประยุกต์ใช้พืชเพื่อการฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 ระบบเยื่อกรองที่มีแผ่นเยื่อกรองจมตัว : ศึกษาการปรับสภาพน้ำและไฮโดรไดนามิกส์เพื่อประสิทธิภาพการบำบัดที่สูง และเพื่อควบคุมการเดินระบบในการบำบัดน้ำผิวดิน และน้ำเสียเพื่อผลิตน้ำประปาและนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ปี พ.ศ. 2550
9 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการตกตะกอนในอ่างเก็บน้ำ-กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำเขื่อนคลองสะเดา
ปี พ.ศ. 2548
10 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมยางพาราและอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม