ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อินทร์ ศาลางาม
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 วิธีการเพิ่มจำนวนลูกไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรและรูปแบบการหลั่งฮอร์โมน Progesterone, Prolactin, LH และ Estrogen ในวงรอบการสืบพันธุ์ของแม่ไก่พื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2549
2 วิธีการเพิ่มจำนวนลูกไก่พื้นเมืองที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรและรูปแบบการหลั่งฮอร์โมน Prolactin,LH และ Estrogen ในวงรอบการสืบพันธุ์ของแม่ไก่พื้นเมือง
3 วิธีการเพิ่มจำนวนลูกไก่พื้นเมือง สำหรับเกษตรกรและรูปแบบการหลั่งฮอร์โมน Progesterone, Prolactin, LH และ Estrogen ในวงรอบการสืบพันธุ์ของแม่ไก่พื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2547
4 วิธีการเพิ่มจำนวนลูกไก่พื้นเมืองสำหรับเกษตรกรและรูปแบบการหลั่งฮอร์โมน Progesterone, Prolactin, LH และ Estrogen ในวงรอบการสืบพันธุ์ของแม่ไก่พื้นเมือง
ปี พ.ศ. 2545
5 การศึกษาสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากของสุกรป่าที่ได้รับอาหารโปรตีน 2 ระดับ ในการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงและแบบขังคอก
ปี พ.ศ. 2543
6 การศึกษาสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากของสุกรป่าที่ได้รับอาหารโปรตีน 2 ระดับในการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงและแบบขังคอก
7 คุณภาพซากสุกรขุนจากระบบการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงหญ้า
8 การศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรไทยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้ออีโคไลในลูกสุกร
9 การศึกษาสมรรถนะการผลิตและคุณภาพซากของสุกรป่าที่ได้รับอาหารโปรตีน 2 ระดับในการเลี้ยงแบบปล่อยแปลงและแบบขังคอก