ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพล ผดุงชีวิต
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2518
1 การออกแบบและสร้างส่วนความจำสารกึ่งตัวนำของไมโครคอมพิวเตอร์
2 การออกแบบและสร้างเครื่องอ่านบัตร เพื่อใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
3 การออกแบบ และสร้าง ดิจิททอลเทอร์โมมิเตอร์
ปี พ.ศ. 2517
4 การออกแบบวงจรเครื่องคำนวณอีเล็กโทรนิคขนาดเล็ก
5 การพยากรณ์ความต้องการทางการศึกษาในระดับประถมศึกษา
6 การออกแบบและพัฒนาลอจิกเกท
7 การใช้เครื่องคำนวณอิเลคตรอนิคช่วยแก้ปัญหาของฝ่ายเสนาธิการ ในกองทัพอากาศ
ปี พ.ศ. 2516
8 ระบบการจ่ายเงินของรัฐบาล
9 การกำหนดสายงานวิกฤตสำหรับการผลิตมาตรวัดน้ำ
10 โครงการจัดตั้งคอมพิวเตอร์ศาสตร์สำหรับวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 การสร้างตัวเลขสุ่มโดยใช้กรรมวิธีทางคอมพิวเตอร์
12 ระบบข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบและการก่อสร้างถนน