ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพล ปานงาม
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การศึกษาศักยภาพจลของท่าเรือไทย : รายงานวิจัย
ปี พ.ศ. 2542
2 การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของท่าเรือในภูมิภาคอินโดจีน
ปี พ.ศ. 2541
3 การค้าและการขนส่งต่อเนื่องในสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2540
4 การค้าและการขนส่งต่อเนื่องในสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2539
5 การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของท่าเรือในภูมิภาคอินโดจีน
6 ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ (แอปเปิล) เพื่อการเรียน / การสอน "การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล / เครื่องจักรกลเรือ"
7 การค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน
ปี พ.ศ. 2537
8 ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ (แอปเปิล) เพื่อการเรียน/การสอน "การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล/เครื่องจักรกลเรือ" : รายงานโครงการสิ่งประดิษฐ์
9 ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ (แอปเปิล) เพื่อการเรียน / การสอน "การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกล / เครื่องจักรกลเรือ"
ปี พ.ศ. 2536
10 การค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน
ปี พ.ศ. 2529
11 การใช้โปรปานอลเป็นเชื้อเพลิงผสม สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบจุดระเบิดด้วยหัวเทียน
ปี พ.ศ. 2527
12 การปรับปรุงและวิเคราะห์เครื่องตรวจสอบสมดุลย์จักรกลหมุน แบบสองระนาบ
ปี พ.ศ. 2526
13 การออกแบบ สร้างและทดสอบเครื่องถ่วงสมดุลย์ของเครื่องจักรกลหมุน : โครงการวิจัย
ปี พ.ศ. 2524
14 การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบความล้าของโครงสร้างปีกเครื่องบิน