ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิงอร สุพันธุ์วณิช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การตั้งชื่อร้านค้าในจังหวัดปัตตานี : ความสัมพันธ์ระหว่างชื่อร้านค้ากับวิถีชีวิตในชุมชน
2 การใช้ภาษาโน้มน้าวใจในโฆษณาเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายในนิตยสารผู้ชายปี พ.ศ. 2549
3 ตัวละครผู้สูงอายุในนวนิยายไทย พ.ศ. 2525-2548
4 ลักษณะเด่นในนวนิยายของปิยะพร ศักดิ์เกษม
ปี พ.ศ. 2549
5 ฉากในจินตนิยายของแก้วเก้า
ปี พ.ศ. 2548
6 กลอนเพลงยาวของคุณสุวรรณ : ภาพสะท้อนรักร่วมเพศสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ปี พ.ศ. 2547
7 เลื่อมลายสายรุ้ง : ภาพสะท้อนสังคมในนวนิยายปัจจุบัน
8 วรรณกรรมวิจารณ์
9 อุดมคติแห่งความสุขในสมัยสุโขทัย : ภาพสะท้อนจากจารึก
10 ผ่องผิวผุดผาดเพี้ยงพราวพรรณ : อุดมคติความงามของผิวในวรรณคดีไทย
ปี พ.ศ. 2545
11 การตอบรับคำขอโทษในภาษาไทย
12 การศึกษาเชิงวิเคราะห์นวนิยายอิงประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2544
13 การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522-2542
ปี พ.ศ. 2532
14 การใช้ภาษาในสารคดีของวาณิช จรุงกิจอนันต์ ระหว่างพ.ศ. 2520-2529
ปี พ.ศ. 2531
15 การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องสั้นของ ร. จันทพิมพะ
ปี พ.ศ. 2529
16 การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องราชาธิราชฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
ปี พ.ศ. 2528
17 การศึกษาวิเคราะห์นวนิยายของ ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์
ปี พ.ศ. 2527
18 วิวัฒนาการอักษรและอักขรวิธีไทย
19 จารึกหลักที่ 44 : อักษรไทยภาคกลางที่เก่าที่สุด
20 วิวัฒนาการอักษร ก
21 เรื่องสั้นไทยประเภทมุ่งเสนอแนวคิดระหว่าง พ.ศ. 2475-2484
22 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ "สุบินคำกาพย์"
23 การศึกษาเปรียบเทียบความเปรียบในสามก๊กฉบับจีนกับฉบับไทย
ปี พ.ศ. 2525
24 การศึกษาเชิงวิเคราะห์นวนิยายขนาดสั้นของ ไม้ เมืองเดิม
25 การศึกษาเชิงวิเคราะห์นวนิยายขนาดสั้นของ ไม้ เมืองเดิม
ปี พ.ศ. 2516
26 กาลในภาษาไทย