ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาลักษณ์ ทิพยรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2558 1
3 2555 1
4 2554 1
5 2552 1
6 2551 2
7 2550 3
8 2548 2
9 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ต้นแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพผลิตแพลงก์ตอนระดับอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่องเพื่อผลิตอาหารคุณภาพสำหรับบ่ออนุบาลลูกกุ้ง ลูกปลาและผลิตสารสกัดออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามูลค่าสูง
ปี พ.ศ. 2558
2 พัฒนาอาหารเหลวตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ Vibrio parahaemolyticus แบบมีอินดิเคเตอร์สีเพื่อบ่งบอกการปนเปื้อนอย่างรวดเร็วในอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2555
3 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของแครอทภายใต้สภาวะกระบวนผลิตเหนือจุดเดือด สำหรับการผลิตอาหารสายยาง
ปี พ.ศ. 2554
4 การประยุกต์ใช้การแผ่ความร้อนในการทำแห้งแบบสุญญากาศเพื่อ
ปี พ.ศ. 2552
5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไมโครเวฟสุญญากาศในการทำแห้งกากแครอท อย่างรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2551
6 การกำจัดการปนเปื้อนของแบคทีเรียลิสทีเรียในผลิตภัณฑ์ไก่นึ่งโดยการให้ความร้อนซ้ำ
7 การพัฒนากระบวนการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวโดยการประยุกต์ใช้กรรมวิธีการบ่มเส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2550
8 การประหยัดพลังงานไอน้ำและการใช้น้ำมันเตาในโรงงาน
9 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในโรงงาน
10 การลดความเค็มของไข่แดงเค็มจากวิธีการแยกดองเฉพาะไข่แดงสำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2548
11 ผลของขนาดอนุภาคและความเสียหายของเม็ดแป้งต่อคุณสมบัติรีโอโลจีของแป้งข้าวเจ้าและเส้นก๋วยเตี๋ยว
12 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตไข่แดงเค็ม