ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อารี วังมณีรัตน์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- อารีย์ วังมณีรัตน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 3
2 2546 2
3 2545 1
4 2543 1
5 2542 1
6 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 ผลของกระบวนการผลิตต่อความคงตัวของแคปซูลสมุนไพร
2 น้ำมันหอมระเหยจากดอกกันเกรา
3 การศึกษาความคิดเห็นและประสบการณ์การสั่งใช้ยาสมุนไพรของแพทย์แผนปัจจุบันในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2546
4 การพัฒนาศักยภาพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยากเป็นผลิตภัณฑ์รักษาโรคและฆ่าแมลง
5 การศึกษาความคิดเห็นและประสบการณ์การสั่งใช้ยาสมุนไพรของแพทย์แผนปัจจุบันในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2545
6 การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสของพืชผักท้องถิ่นในภาคอีสาน
ปี พ.ศ. 2543
7 การศึกษาประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรไทยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ อี.โคไล ในลูกสุกร
ปี พ.ศ. 2542
8 น้ำมันหอมระเหยจากดอกกันเกรา