ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อารี ธนบุญสมบัติ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อารี ธนบุญสมบัติ (เหราบัตย์)
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Aree Thanaboonsombut 21
2 นฤพร วณีสอน 12
3 Narueporn Vaneesorn 9
4 Supamas Danwittayakul 6
5 ศุภมาส ด่านวิทยากุล 6
6 อทิตย์สา เพ็ชรสุข 5
7 วิไลรัตน์ ทรัพย์มาก 5
8 Wilairat Supmak 5
9 Atitsa Petchsuk 5
10 Apinya Panupat 2
11 เอ เจ มูลสัน 2
12 A.J. Moulson 2
13 อภิญญา ภาณุภัทร 2
14 Teerapon Yamwong 2
15 สมนึก ศิริสุนทร 2
16 Thitirat Saikrajang 2
17 ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ 2
18 ฐิติรัชต์ สายกระจ่าง 2
19 Patarawan Kahawong 2
20 ภาคภูมิ จารุภูมิ 2
21 Somnuk Sirisoonthorn 2
22 Aree Thanaboonsombut (Herabut) 2
23 ภัทราวรรณ คหะวงศ์ 2
24 Pavadee Aungkavattana 2
25 ภาวดี อังค์วัฒนะ 2
26 กรรณิการ์ พรหมพันธ์ใจ 2
27 ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ 2
28 Tamjid Chowdhury 1
29 Fakhrul Islam 1
30 ทวี ตันฆศิริ 1
31 ฟาคเฮอร์ อิสลาม 1
32 Tawee Tunkasiri 1
33 Parkpoom Jalupoom 1
34 Parkpoom Jarupoom 1
35 กมลพรรณ เพ็งพัด 1
36 นคร ณ นคร 1
37 Nakorn Nanakorn 1
38 สุพัตรา จินาวัฒน์ 1
39 Supatra Jinawath 1
40 ทามิด เชาวฮูรีย์ 1
41 นันทนา ทองพลับ 1
42 Suphakan Khammanee 1
43 Nopparat Thaweewatthananon 1
44 ศุภกาญจน์ กิจอำนาจสุข 1
45 ไชโย เกียวงศ์ 1
46 Chaiyo Kiawong 1
47 Nantana Tongplub 1
48 Panida Muangkasem 1
49 Toshishige Suzuki 1
50 ไพศาล เสตสุวรรณ 1
51 Yukiko Takahashi 1
52 ปณิดา ม่วงเกษม 1
53 นพรัตน์ ทวีวัฒนานนท์ 1
54 Paisan Setasuwon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 2
4 2551 8
5 2550 2
6 2549 2
7 2548 1
8 2547 1
9 2546 2
10 2543 1
11 2542 1
12 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การศึกษาและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคและองค์ประกอบทางเคมีทางด้านไมโครเอ็กซเรย์ของวัสดุกลุ่มที่มีสมบัตินำไฟฟ้าและไม่นำไฟฟ้าด้วยเทคนิคอิเล็กตรอนโพรบไมโครอนาลิซิส
ปี พ.ศ. 2553
2 Development of Headspace Gas Chromatography-Mass Spectrometry for Determination of Residual Monomer in Polymer Latex
3 การพัฒนาวัสดุและอุปกรณ์เพียโซอิเล็กทริกส์ที่ไม่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบโดยใช้เทคนิคTemplated Grain Growth
ปี พ.ศ. 2552
4 A Series of 0-3 Composite of Lead Zirconate Titanate and Ferroelectric Nylon77: Preparation and Electrical Properties
5 Hexavalent Chromium Determination Using Diphenylcarbazide coated cellulose technique
ปี พ.ศ. 2551
6 Influence of Isovalent and Aliovalent Substitutions at Ti Site on Bismuth Sodium Titanate-Based Compositions on Piezoelectric Properties
7 Dielectric and Ferroelectric Properties of Ba (ZrxTi1-x)O3 Ferroelectric Ceramics
8 0-3 PZT/odd-odd nylons Composites: Preparation and Electrical Properties
9 Effect of Attrition Milling on the Piezoelectric Properties of Bi0.5Na0.5TiO3-based Ceramics
10 Influence of particle sizes on electrical properties of PZT/nylon57 composites
11 Ferroelectric of Modified-Bi0.5Na0.5TiO3 Ceramics Tapes
12 Simple Detection of Mercury Ion Using Dithizone Nanoloaded Membrane
13 Influence of Ceramic Particle Sizes on Electrical Properties of Lead Zirconate Titanate (PZT)/Nylon57 Composites
ปี พ.ศ. 2550
14 Energy Harvesting Device with Piezoelectric Materials
15 Odd-odd Nylon as a Ferroelectric Polymer: Synthesis and Characterization
ปี พ.ศ. 2549
16 The Efficacy of the Evaluation of Energy-Harvesting Prototype with Piezoelectrics
17 Preparation and Properties of Lead-free NKN Piezoelectric Ceramics
ปี พ.ศ. 2548
18 โครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเซรามิกส์ระหว่างประเทศไทยและบังกลาเทศ
ปี พ.ศ. 2547
19 Alumina-Mullite Porcelain as a Compromised Product for High-Voltage and Low-Sintering Insulators
ปี พ.ศ. 2546
20 Compositional Studies and Electrical Properties of the Lead-Based Relaxor Solid Solutions
21 Utilization of Diatomite’s Structure as a Desiccant Aids
ปี พ.ศ. 2543
22 การพัฒนารีแลคเซอร์เลดซิงค์ไนโอเบต สำหรับการเตรียมตัวเก็บประจุแบบหลายชั้น
ปี พ.ศ. 2542
23 การสังเคราะห์ผงเซรามิกส์และฟิล์มบางเซรามิกส์โดยวิธีโซลเจล