ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 12 โดยมี น.ส. อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์ เป็นนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2548
2 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กรณีศึกษาการพัฒนาเมืองและการขนส่งเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2546
3 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : กรณีศึกษา การพัฒนาเมืองและการขนส่งเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 1 การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2545
4 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการทันตกรรมในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค : กรณีศึกษา 1 ใน 15 จังหวัดที่เริ่มดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2544
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
5 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการตั้งครรภ์กับการเกิดฟันผุในเด็ก