ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อารีย์ ชูดำ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ชุดตรวจสะอาดจากเคอร์คูมินสำหรับการตรวจวัดมลสารในสิ่งแวดล้อมภาคสนามสีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
2 ชุดตรวจไนเตรทและไนไตรท์ในผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเกษตร
ปี พ.ศ. 2561
3 ระบบตรวจปริมาณฟอร์มาลินในอาหารทะเลภาคสนามราคาประหยัด
4 การพัฒนาต้นแบบชุดตรวจแบบเปรียบเทียบสีราคาประหยัดสำหรับตรวจวัดฟอร์มาลินในอาหาร
ปี พ.ศ. 2560
5 ชุดตรวจสารระเบิดไนโตรอะโรมาติกราคาถูกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2559
6 ชุดตรวจฟอร์มาลินในอาหารสดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2558
7 การพัฒนาเซนเซอร์แบบตรวจวัดสีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับตรวจวัดเมทแอมเฟตามีนภาคสนาม
8 การพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวัดสารระเบิดภาคสนาม
9 การพัฒนาเซนเซอร์แบบตรวจวัดสีบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับตรวจวัดเมทแอมเฟตามีนภาคสนาม
ปี พ.ศ. 2557
10 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารระเบิดกึ่งปริมาณอย่างรวดเร็วโดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอล
11 การพัฒนาชุดทดสอบเบื้องต้นสำหรับตรวจวัดสารระเบิดภาคสนาม
ปี พ.ศ. 2556
12 การพัฒนาวิธีการตรวจวัดสารระเบิด กึ่งปริมาณอย่างรวดเร็วโดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายดิจิตอล
ปี พ.ศ. 2555
13 การวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่นที่นำกลับมาใช้ใหม่ที่นิยมใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้