ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อารยา อารมณ์ฤทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงจากข้าวมีสีพันธุ์พื้นเมืองและความคงตัวของสี
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ปลาเพื่อสุขภาพจากเศษเหลือเนื้อปลานิล
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำข้าวโพดงอกที่มีปริมาณสาร GABA สูง
4 กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ปลาจากเนื้อปลาโมง
5 กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ปลาจากเนื้อปลาโมง
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำข้าวโพดงอกที่มีปริมาณสาร GABA สูง II
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวดำงอกกึ่งสำเร็จรูปที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ II
8 ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงจากข้าวมีสีพันธุ์พื้นเมืองและความคงตัวของสี
9 การเปลี่ยนแปลงปริมาณแกมมาโอไรซานอล แอนไธไซยานินและกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของข้าวไม่ขัดสีระหว่างการแช่ที่อุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2553
10 ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงจากข้าวมีสีพันธุ์พื้นเมืองและความคงตัวของสี
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวดำงอกกึ่งสำเร็จรูปที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำข้าวโพดงอกที่มีปริมาณสาร GABA สูง
13 โครงการ ผลของสภาวะการเก็บรักษาวัตถุดิบต่อคุณภาพของเจลเนื้อปลานิลที่ผ่านการทอดและแช่เยือกแข็ง
14 ผลของสารยับยั้งจุลินทรีย์ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งก้ามกรามสด (Macrobrachium Rosenbergii de Man) แช่น้ำแข็ง
15 กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารอบแบบใหม่ จากแป้งผสมระหว่างแป้งสาลีและข้าวเหนียว
16 โครงการ ผลของสภาวะการเก็บรักษาวัตถุดิบต่อคุณภาพของเจลเนื้อปลานิลที่ผ่านการทอดและแช่เยือกแข็ง
17 โครงการศึกษากระบวนการจัดการโซ่อุปทานและการกระจายของก๋วยเตี๋ยวเส้นสด
18 การปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสในผลิตภัณฑ์อบจากแป้งข้าวเหนียวแช่เยือกแข็งและผ่านการทำให้ร้อนใหม่โดยใช้ไมโครเวฟด้วยสารไฮโดรคอลลอยด์
19 การปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสในผลิตภัณฑ์อบจากแป้งข้าวเหนียวแช่เยือกแข็งและผ่านการทำให้ร้อนใหม่โดยใช้ไมโครเวฟด้วยสารไฮโดรคอลลอยด์
20 การปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสในผลิตภัณฑ์อบจากแป้งข้าวเหนียวแช่เยือกแข็งและผ่านการทำให้ร้อนใหม่ โดยใช้ไมโครเวฟด้วยสารไฮโดรคอลลอยด์
21 ผลของสภาวะการเก็บรักษาวัตถุดิบต่อคุณภาพของเจลเนื้อปลานิล ที่ผ่านการทอดและแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2552
22 ผลของสารยับยั้งจุลินทรีย์ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งก้ามกรามสด (Macrobrachium rosenbergii de Man) แช่น้ำแข็ง
23 กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ปลาจากเนื้อปลาโมง
24 การปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสในผลิตภัณฑ์อบจากแป้งข้าวเหนียวแช่เยือกแข็งและผ่านการทำให้ร้อนใหม่โดยใช้ไมโครเวฟด้วยสารไฮโดรคอลลอยด์
25 กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารอบแบบใหม่จากแป้งข้าวเหนียว
26 กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารอบแบบใหม่จากแป้งข้าวเหนียว
27 ผลของกระบวนการแปรรูปอาหาร ต่อปริมาณไฟเตท และการปลดปล่อยเกลือแร่ ในข้าวกล้องสายพันธุ์ต่างๆ
ปี พ.ศ. 2551
28 การปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสในผลิตภัณฑ์อบจากแป้งข้าวเหนียวแช่เยือกแข็งและผ่านการทำให้ร้อนใหม่โดยใช้ไมโครเวฟด้วยสารไฮโดรคอลลอยด์
29 ผลของสารยับยั้งจุลินทรีย์ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งก้ามกรามสด (Macrobrachium Rosenbergii de Man) แช่น้ำแข็ง
ปี พ.ศ. 2550
30 กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารอบแบบใหม่ จากแป้งผสมระหว่างแป้งสาลีและข้าวเหนียว
31 กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารแบบใหม่จากแป้งข้าวเหนียว
32 กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารอบแบบใหม่จากแป้งข้าวเหนียว
33 กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารอบแบบใหม่ จากแป้งผสมระหว่างแป้งสาลีและข้าวเหนียว
ปี พ.ศ. 2547
34 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวใยอาหารสูง
ปี พ.ศ. 2544
35 การหาสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดของส่วนผสมในการผลิตหมูยอโคเลสเตอรอลต่ำโดยใช้แผนการทดลองแบบการสร้างพื้นผิวตอบสนอง
ปี พ.ศ. 2543
36 การหาสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดของส่วนผสมในการผลิตหมูยอโคเลสเตอรอลต่ำโดยใช้แผนการทดลองแบบการสร้างพื้นผิวตอบสนอง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของเนื้อปลาโมงบดและเบอร์เกอร์จากปลาโมงระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
38 การเปลี่ยนแปลงปริมาณแกมมาโอไรซานอล แอนโธไซยานิน และกิจกรรมการด้านออกซิเดชันของข้าวไม่ขัดสีระหว่างการแช่ที่อุณหภูมิสูง
39 คุณภาพทางเคมี-กายภาพของเจลปลานิลทอดแช่เยือกแข็งจากเนื้อปลาบดที่เตรียมแบบต่าง ๆ
40 โครงการศึกษากระบวนการจัดการโซ่อุปทานและการกระจายของก๋วยเตี๋ยวเส้นสด