ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อารยา อารมณ์ฤทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงจากข้าวมีสีพันธุ์พื้นเมืองและความคงตัวของสี
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ปลาเพื่อสุขภาพจากเศษเหลือเนื้อปลานิล
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำข้าวโพดงอกที่มีปริมาณสาร GABA สูง
4 กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ปลาจากเนื้อปลาโมง
5 กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ปลาจากเนื้อปลาโมง
ปี พ.ศ. 2554
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำข้าวโพดงอกที่มีปริมาณสาร GABA สูง II
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวดำงอกกึ่งสำเร็จรูปที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ II
8 ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงจากข้าวมีสีพันธุ์พื้นเมืองและความคงตัวของสี
9 การเปลี่ยนแปลงปริมาณแกมมาโอไรซานอล แอนไธไซยานินและกิจกรรมการต้านออกซิเดชันของข้าวไม่ขัดสีระหว่างการแช่ที่อุณหภูมิสูง
ปี พ.ศ. 2553
10 ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงจากข้าวมีสีพันธุ์พื้นเมืองและความคงตัวของสี
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวดำงอกกึ่งสำเร็จรูปที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำข้าวโพดงอกที่มีปริมาณสาร GABA สูง
13 การปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสในผลิตภัณฑ์อบจากแป้งข้าวเหนียวแช่เยือกแข็งและผ่านการทำให้ร้อนใหม่โดยใช้ไมโครเวฟด้วยสารไฮโดรคอลลอยด์
14 การปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสในผลิตภัณฑ์อบจากแป้งข้าวเหนียวแช่เยือกแข็งและผ่านการทำให้ร้อนใหม่โดยใช้ไมโครเวฟด้วยสารไฮโดรคอลลอยด์
15 ผลของสภาวะการเก็บรักษาวัตถุดิบต่อคุณภาพของเจลเนื้อปลานิล ที่ผ่านการทอดและแช่เยือกแข็ง
ปี พ.ศ. 2552
16 ผลของสารยับยั้งจุลินทรีย์ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกุ้งก้ามกรามสด (Macrobrachium rosenbergii de Man) แช่น้ำแข็ง
17 กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ปลาจากเนื้อปลาโมง
18 การปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสในผลิตภัณฑ์อบจากแป้งข้าวเหนียวแช่เยือกแข็งและผ่านการทำให้ร้อนใหม่โดยใช้ไมโครเวฟด้วยสารไฮโดรคอลลอยด์
19 กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารอบแบบใหม่จากแป้งข้าวเหนียว
20 กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารอบแบบใหม่จากแป้งข้าวเหนียว
21 ผลของกระบวนการแปรรูปอาหาร ต่อปริมาณไฟเตท และการปลดปล่อยเกลือแร่ ในข้าวกล้องสายพันธุ์ต่างๆ
ปี พ.ศ. 2551
22 การปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสในผลิตภัณฑ์อบจากแป้งข้าวเหนียวแช่เยือกแข็งและผ่านการทำให้ร้อนใหม่โดยใช้ไมโครเวฟด้วยสารไฮโดรคอลลอยด์
ปี พ.ศ. 2550
23 กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารอบแบบใหม่จากแป้งข้าวเหนียว
24 กระบวนการผลิตและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารอบแบบใหม่ จากแป้งผสมระหว่างแป้งสาลีและข้าวเหนียว
ปี พ.ศ. 2547
25 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวใยอาหารสูง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
26 ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของเนื้อปลาโมงบดและเบอร์เกอร์จากปลาโมงระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
27 การเปลี่ยนแปลงปริมาณแกมมาโอไรซานอล แอนโธไซยานิน และกิจกรรมการด้านออกซิเดชันของข้าวไม่ขัดสีระหว่างการแช่ที่อุณหภูมิสูง
28 คุณภาพทางเคมี-กายภาพของเจลปลานิลทอดแช่เยือกแข็งจากเนื้อปลาบดที่เตรียมแบบต่าง ๆ