ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อารมย์ ศรีพิจิตต์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 ผลของการลดความชื้นด้วยเครื่องอบแห้งที่ประดิษฐ์ขึ้น ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
2 ผลของไฮโดรไพรมมิงและออสโมไพรมมิง ต่อความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศที่เสื่อมคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2546
3 ผลของการเสื่อมคุณภาพต่อความต้านทานของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2545
4 ผลการลดความชื้นต่อความงอก ความแข็งแรงและการแตกร้าวของเยื่อหุ้มเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา
5 การศึกษาวิธีกำจัดวัชพืช โดยการลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวานที่เขตลาดกระบัง
ปี พ.ศ. 2542
6 การจำแนกพันธุ์ปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) โดยใช้เทคนิคไอโซไซม์ และเทคนิคอาร์เอพีดี