ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การตรวจจับภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้วด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ
ปี พ.ศ. 2556
2 เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา 2 ช่องสัญญาณที่มีการลดทอนสัญญาณรบกวนจากไฟบ้านแบบปรับตัวได้
3 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่บ้านสำหรับผู้สูงวัยโดยใช้เครือข่ายแบบ Wi-Fi
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนาอุปกรณ์วัดแรงกดในฝ่าเท้าอย่างง่าย
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาเครื่องฝึกการทรงตัวโดยใช้เกมส์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงวัยและผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการทรงตัว
6 การพัฒนาเครื่องฝึกการทรงตัวโดยใช้เกมส์คอมพิวเตอร์ สำหรับผู้สูงวัยและผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการทรงตัว
ปี พ.ศ. 2551
7 การพัฒนาเครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจระยะไกลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2549
8 การพัฒนาเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบพกพา
ปี พ.ศ. 2548
9 การประเมินค่าเลขออกเทนด้วยวิธีการวัดปรากฎการณ์เซอร์เฟซพลาสมอนเรโซแนนซ์
ปี พ.ศ. 2547
10 ระบบวัดก๊าซสำหรับจำแนกชนิดและวัดปริมาณของแอลกอฮอล์ โดยใช้โครงข่ายประสาทจำลอง
ปี พ.ศ. 2543
11 การสังเคราะห์โซลของดีบุกอัลกอกไซด์ สำหรับการประดิษฐ์หัวตรวจวัดก๊าซ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2541
12 การประดิษฐ์หัวตรวจวัดก๊าซแบบฟิล์มบางของดีบุกออกไซด์โดยเทคนิคโซล-เจล