ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อานุภาพ พานิชผล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงสร้างประชากรสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ บริเวณหาดทรายเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
2 การศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเลหน้าดินและสาหร่ายหน้าดินขนาดเล็กในระบบนิเวศทางทะเลของเกาะแสมสารและเกาะสีชัง ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ปี พ.ศ. 2553
3 โครงการระบบการจัดการฟาร์มกุ้งกุลาดำ เพื่อเป็นทางเลือกในอนาคต
ปี พ.ศ. 2552
4 โครงการระบบการจัดการฟาร์มกุ้งกุลาดำ เพื่อเป็นทางเลือกในอนาคต
5 ครุวิจัย-วิทยาศาสตร์ทางทะเล
ปี พ.ศ. 2551
6 การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนกและเกาะไผ่จังหวัดชลบุรีโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ : รายงานวิจัย
7 โครงสร้างประชากรสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณหาดทรายเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
8 โครงสร้างประชากรสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ บริเวณหาดทรายเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
9 การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนก และเกาะไผ่จังหวัดชลบุรี โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ
10 การตรวจเฝ้าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว เกาะนก และเกาะไผ่จังหวัดชลบุรี โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพใต้น้ำ
11 การศึกษาโครงสร้างประชากรของสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่บริเวณ หาดทราย เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2550
12 ครุวิจัย-วิทยาศาสตร์ทางทะเล
ปี พ.ศ. 2542
13 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพ ของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 3 : ส่วนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2539
14 การเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว จ.ชลบุรี โดยใช้การถ่ายภาพใต้น้ำ
15 การเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว จังหวัดชลบุรีโดยใช้การถ่ายภาพใต้น้ำ
16 การเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนโครงสร้างของกลุ่มปะการังบริเวณเกาะค้างคาว จังหวัดชลบุรี โดยใช้การถ่ายภาพใต้นำ