ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัมพร แซ่เอียว
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
และรู้จักในชื่อของ
- อัมพร แซ่เอียว,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2557 2
5 2556 1
6 2555 3
7 2554 5
8 2553 3
9 2552 1
10 2543 1
11 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้สารทดแทนเกลือร่วมกับกลิ่นเพื่อเสริมการรับรู้รสเค็มสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเกลือต่ำและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่การพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2559
2 ลักษณะคุณภาพ การรับรู้ และความพึงพอใจของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลานิลแช่แข็งผสมรำข้าวโปรตีนไฮโดรไลเสท
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดเสริมไลโคปีนจากฟักข้าวสำหรับเด็กวัยเรียน
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงสกัดจากกากมะเม่หลวงสำหรับผู้บริโภคสูงวัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมะเม่าและมะขามป้อมเพื่อสุขภาพจากพืชท้องถิ่นเพื่อยกระดับสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเชิงการค้า
ปี พ.ศ. 2556
6 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ และ อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม มะเม่าและมะขามป้อมเพื่อสุขภาพ (มุ่งเป้า)
ปี พ.ศ. 2555
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากธัญพืชและผลไม้ท้องถิ่น
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมะเม่า และฟักข้าว
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมะเม่าและมะขามป้อมเพื่อสุขภาพจากพืชท้องถิ่นเพื่อยกระดับสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเชิงการค้า
ปี พ.ศ. 2554
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมะเม่าและมะขามป้อมเพื่อสุขภาพจากพืชท้องถิ่นเพื่อยกระดับสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเชิงการค้า
11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากธัญพืชและผลไม้ท้องถิ่น II
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมะเม่า และฟักข้าว II
13 โครงการทดสอบการรับรู้และความเข้าใจ ตลอดจนถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อเนื้อสุกรอนามัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหัวแก่นตะวันสดภายหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2553
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากธัญพืชและผลไม้ท้องถิ่น
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากมะเม่า และฟักข้าว
17 คุณภาพและการยอมรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากผลไม้ท้องถิ่นโดยภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย
ปี พ.ศ. 2552
18 คุณภาพและการยอมรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากผลไม้ท้องถิ่นโดยภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย
ปี พ.ศ. 2543
19 คุณค่าทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของแป้งจากเมล็ดพืชงอก