ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัมพร แจ่มสุวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 แมลงที่มีความสำคัญในทางนิติเวชศาสตร์
2 แมลงที่มีความสำคัญในทางนิติเวชศาสตร์
ปี พ.ศ. 2554
3 แมลงที่มีความสำคัญในทางนิติเวชศาสตร์
4 แมลงที่มีความสำคัญในทางนิติเวชศาสตร์
ปี พ.ศ. 2553
5 แมลงที่มีความสำคัญในทางนิติเวชศาสตร์
ปี พ.ศ. 2552
6 นิติกีฏวิทยากับการประมาณระยะเวลาหลังการตาย
ปี พ.ศ. 2551
7 นิติกีฏวิทยากับการประมาณระยะเวลาหลังการตาย
8 การตรวจหาชนิดของเชื้อ Helicobacter ในผู้ป่วยในระบบตับและน้ำดี
9 การตรวจหาชนิดของเชื้อ Helicobacter ในผู้ป่วยโรคระบบตับและท่อน้ำดี
ปี พ.ศ. 2542
10 การตรวจลายนิ้วมือและสภาพขี้หูในผู้ป่วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มาพบแพทย์ด้วยปัญหาก้อนที่เต้านม
ปี พ.ศ. 2534
11 กรรมพันธุ์ของลายพิมพ์นิ้วมือในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2528
12 การตรวจลายนิ้วมือและสภาพขี้หูในผู้ป่วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มาพบแพทย์ด้วยปัญหาก้อนที่เต้านม
ปี พ.ศ. 2526
13 กรรมพันธุ์ของลายพิมพ์นิ้วมือในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ