ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัญชลี ระวังการ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2553 1
4 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลของเพอไรโอเดตออกซิเดชันของกรดไซอะลิคในไกลโคโปรตีนของรังนกนางแอ่นต่อการยับยั้งปฏิกิริยาฮีแมกกลูลิเนชั่นของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลการป้องกันของน้ำยาเพอไรโอเดตต่อความสามารถในการติดเชื้อไข้ใหญ๋สายพันธุ์ H5N1 ในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2553
3 การเปรียบเทียบนิวรามินิเดสแอกติวิตีของไวรัส Influenza A สายพันธ์ H5N1 และ H1N1 จาก Reverse genetic virus
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
4 ผลของเพอไรโอเดตออกซิเดชันของกรดไซอะลิคในไกลโคโปรตีนของรังนกนางแอ่นต่อการยับยั้งปฏิกิริยาฮีแมกกลูติเนชั่นของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก
5 Effect of periodate oxidation to sialic acid in Collocalia mucoid glycoprotein on hemagglutination inhibition of avian influenza virus