ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัญชลี มโนนุกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anchalee Manonukul 19
2 เรืองเดช ธงศรี 6
3 สุทธา อัมระนันทน์ 5
4 Ruangdaj Tongsri 5
5 ณัฐพล หมื่นยา 5
6 อนันต์ ดาราพันธ์ 4
7 รุ่งทิพย์ กระต่ายทอง 4
8 ภาณุ เวทยนุกูล 4
9 อรมณี คูวัฒนาชัย 4
10 Suttha Amaranan 4
11 ประยูร หล้าสุดตา 4
12 Nattapol Muenya 4
13 สัญชัย มาตา 4
14 Sunchai Mata 2
15 Anan Daraphan 2
16 Ornmanee Coovattanachai 2
17 ฮิเดกิ นาคายามา 2
18 Rungtip Krataitong 2
19 ประเสริฐ เฉลิมการนนท์ 2
20 วีรวรรณ สุทธิศรีปก 2
21 Prasert Chalermkarnnon 2
22 Witoo Kittinantapol 2
23 Hideki Nakayama 2
24 Bhanu Vetayanugul 2
25 Supachai Surapunt 2
26 วิทู กิตตินันทพล 2
27 ศุภชัย สุรพันธ์ 2
28 Julaluk Carrmai 2
29 จุฬาลักษณ์ ค้าไม้ 2
30 ไสว ด่านชัยวิจิตร 1
31 ภัทรพร รุ่งเกียรตินาวิน  1
32 Attaya Dechatirachon 1
33 วรากิจ ลิขิตยิ่งวรา  1
34 วันชาติ สุพรมพิทักษ์ 1
35 Chaosuan Kanchanomai 1
36 Warakij Likityingwara 1
37 Floriane Leaux 1
38 Phataraporn Rungkiatnawin 1
39 Oychai Tongcher 1
40 Benjawan Saengwichian 1
41 ชาวสวน กาญจโนมัย 1
42 เบญจวรรณ แสงวิเชียร 1
43 Subongkoj Topaiboul 1
44 Prayoon Lasutta 1
45 นคร ศรีสุขุมบวรชัย 1
46 วุฒิพงษ์ รังษีสันติวานนท์ 1
47 Wuttipong Rungseesantivanon 1
48 Nattaphol Muenya 1
49 นุวงศ์ ชลคุป 1
50 อภิชาติ ศุภพิชญ์นาม 1
51 Kittinan Annanon 1
52 Nuwong Chollacoop 1
53 Vituruch Goodwin 1
54 Siwapol Wuttipongprasert 1
55 อ้อยใจ ทองเฌอ 1
56 Apichart Suppapitnarm 1
57 ดวงเดือน อาจองค์ 1
58 Somsak Homdee 1
59 Peerapong Taopetch 1
60 กุณฑินี มณีรัตน์ 1
61 กุลจิรา สุจิโรจน์ 1
62 วีระ พลวัฒน์ 1
63 สุพนา พุกะทรัพย์ 1
64 ดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน 1
65 สมศักดิ์ หอมดี 1
66 พีระพงศ์ ท้าวเพชร 1
67 ศศิวิมล เศวตคชกุล 1
68 วันดี มธุรเวช 1
69 กิตติคุณ ประเสริฐกาญจน์ 1
70 ประยุทธ์ คำเรืองศรี 1
71 ธาริน วนิชยางกูรานนท์ 1
72 Putinun Uawongsuwan 1
73 Khunthong Songsiri 1
74 สุรศักดิ์ สุรนันทชัย 1
75 Uthaiwan Koikul 1
76 Surasak Suranuntchai 1
77 ภูตินันท์ เอื้อวงษ์สุวรรณ 1
78 ขันทอง ทรงศิริ 1
79 ผกาวัลย์ กมลชัยวานิช 1
80 สมศิริ ปฐมทรัพย์ 1
81 กนกพร โตวิจิตร 1
82 ภาคภูมิ ล่อใจ 1
83 Motoi Fujiwara 1
84 อุทัยวรรณ โกยกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 4
2 2552 3
3 2551 3
4 2550 3
5 2549 5
6 2548 3
7 2547 1
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนสำหรับปลูกฝังในร่างกาย Cervical Plate และสกู สำหรับกระดูกสันหลังส่วนคอ
2 Study of Covering Conditions for Sintering of Metal Injection Moulded Commercially Pure Titanium
3 Effects of Replacing Binder with Powder Space Holder on Properties of Metal Injection Moulded Foam
4 Study of Process Parameters in Conventional Powder Metallurgy of Silver
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาเกราะแข็งน้ำหนักเบาสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารในกองทัพไทย
6 Effects of replacing metal powder with powder space holder on metal foam produced by metal injection moulding
7 Delamination wear of metal injection moulded 316L stainless steel
ปี พ.ศ. 2551
8 วิจัยพัฒนาและวิเคราะห์ทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ
9 การศึกษาการออกแบบแม่พิมพ์สำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะ
10 การผลิตชิ้นส่วนไทเทเนียมผสม Ti-6Al-4V ด้วยวิธีการฉีดขึ้นรูปและเผาผลึก
ปี พ.ศ. 2550
11 ผลิตต้นแบบชุดตัวยึดสเตนเลสดามกระดูกสันหลังด้วยการผลิตวิธีใหม่
12 การหาตัวแปรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการฉีดขึ้นรูปผงไททาเนียมบริสุทธิ์
13 Study of recycle and virgin compounded metal injection moulded feedstock for stainless steel 630
ปี พ.ศ. 2549
14 การพัฒนาแบบจำลองวัสดุสามมิติสำหรับกระบวนการอัดขึ้นรูปผงโลหะ
15 การพัฒนาเครื่องฉีดขึ้นรูปผงโลหะสำหรับชิ้นส่วนรูปร่างซับซ้อน
16 การพัฒนา P/M Splined Couplings จากผงเหล็กกล้าไร้สนิม
17 โครงสร้างจุลภาคและคุณสมบัติทางกลของชิ้นงานโลหะผงเหล็กกล้าไร้สนิม 630 ฉีดขึ้นรูปที่ผลิตจากเม็ดฉีดที่นำกลับมาใช้ใหม่
18 ผลของตัวแปรการขึ้นรูปต่อคุณสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของโลหะ Chromium Molybdenum Steel SCM415 ที่ผลิตด้วยกระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะผง
ปี พ.ศ. 2548
19 การพัฒนาเครื่องผลิตผงโลหะแบบพ่นด้วยก๊าซ
20 การพัฒนา P/M Sensor Bosses จากผงเหล็กกล้าไร้สนิม
21 การพัฒนาความสามารถอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม(ต่อ)
ปี พ.ศ. 2547
22 การพัฒนาแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์สามมิติสำหรับกระบวนการทุบขึ้นรูปโลหะผง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 Multiaxial creep and cyclic plasticity in nickel-base superalloy C263