ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัญชลี ตั้งตรงจิตร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2554 2
4 2548 1
5 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคผักใบเขียวและความหนาแน่นของกระดูกแขนในผู้หญิงไทยวัยหมดประจำเดือน
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาความหลากหลายด้านพันธุกรรมและการเปลี่ยนแปลงโปรตีนที่เกี่ยวข้องในเด็กอ้วนและสมาชิกที่อ้วนในครอบครัวของเด็กอ้วน
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลของเชื้อ Giardia intestinalis ที่แยกได้จากผู้ป่วยด้วยวิธีทางอณูชีววิทยาและโปรติโอมิกส์
4 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมระดับโมเลกุลของเชื้อ Giardia intestinalis ที่แยกได้จากผู้ป่วยด้วยวิธีทางอณูชีววิทยาและโปรติโอมิกส์
ปี พ.ศ. 2548
5 การศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะลำไส้บีบตัวผิดปกติและการติดเชื้อปรสิต