ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการ "ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
2 "ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2549"
3 การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3
ปี พ.ศ. 2554
4 การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
5 ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6 การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5
ปี พ.ศ. 2551
7 การเลือกนำกลับนิกเกิลจากน้ำเสียในอุตสาหกรรมเหล็กกล้าไร้สนิมโดยเยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
ปี พ.ศ. 2550
8 การแยกปรอทโดยใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
9 การลดความเบี่ยงเบนของน้ำหนักผลิตภัณฑ์ชนิดเหลว ในอุตสาหกรรมสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค : กรณีศึกษาน้ำยาล้างจานและสบู่เหลว
10 การแยกปรอทโดยใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
ปี พ.ศ. 2549
11 การแยกปรอทและสารหนูโดยใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
12 การแยกไอออนอาร์ซีนิกโดยการใช้เยื่อแผ่นเหลวที่พยุงด้วยเส้นใยกลวง
ปี พ.ศ. 2547
13 การเพิ่มประสิทธิภาพการพ่นเคลือบอนุภาคพอลิเอสเตอร์บนโคมไฟโลหะโดยใช้ไฟฟ้าสถิตย์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
14 การลดความเบี่ยงเบนของน้ำหนักผลิตภัณฑ์ชนิดเหลว ในอุตสาหกรรมสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค : กรณีศึกษาน้ำยาล้างจานและสบู่เหลว