ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัญชนา สุขสมจิตร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
และรู้จักในชื่อของ
- อัญชนา สุขสมจิต
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประกอบ กรณีกิจ 1
2 ใจทิพย์ ณ สงขลา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2552 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยหลักการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคมโดยใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันในการทำโครงงานเพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลของการใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยหลักการเรียนรู้โดยการรับใช้สังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปี พ.ศ. 2554
3 สภาพการจัดรายการและการบริหารจัดการของสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2552
4 ความคาดหวังและความพึงพอใจของคนในชุมชนต่อรายการวิทยุชุมชน มรภ.สวนสุนันทา ( FM 97.25 MHz )