ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อังสนา อัครพิศาล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่2การศึกษาและพัฒนาต้นแบบชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคขอบใบไหม้กะหล่ำปลีและใบจุดตากบผักกาดหอมห่อบนพื้นที่สูง
ปี พ.ศ. 2552
2 การแยกและประเมินประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ เพื่อควบคุมโรคไฟทอปธอร่าไบลท์ในพริกหวาน
3 การตรวจสอบโรคฮวงลวงบิงและทริสเตซ่า ในสวนส้มโอที่ผลิตเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2538
4 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตกระเทียมโดยวิธีสร้างพันธ์ปลอดโรคและคัดพันธุ์ดีเด่น
ปี พ.ศ. 2530
5 การเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์และเซลล์สำหรับศึกษาปฏิกิริยาตอบสนองเฉียบพลัน ของสายพันธุ์ขิงต่อเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเหี่ยว