ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อัครอนงค์ ปราโมช
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคม ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2550
2 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสวนปัสสาวะ
ปี พ.ศ. 2548
3 ประสิทธิภาพของหุ่นแขนจำลองที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติการให้ยา และสารละลายทางหลอดเลือดดำในห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2542
4 ประสิทธิภาพของหุ่นแขนจำลองที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติการให้ยา และสารละลายทางหลอดเลือดดำในห้องปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2541
5 ความเชื่อแผนโบราณ และพฤติกรรมรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้านของชาวบ้านห้วยสะแพท อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2536
6 ความเชื่อแผนโบราณ และพฤติกรรมรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้านของชาวบ้านห้วยสะแพท อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2525
7 การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสวนปัสสาวะ