ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อลิษา หนักแก้ว
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ค้นหายีนที่เชื่อมโยงกับเครื่องหมายโมเลกุล 181 และพัฒนาชุดตรวจสอบลูกผสมเทเนอราอย่างรวดเร็วจากปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2561
2 การวิเคราะห์ Single nucleotide polymorphisms (SNPs) เพื่อหาความแตกต่างทางพันธุกรรมในปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2560
3 การโคลนและการศึกษาการแสดงออกขอยีน EgLEC1 สำหรับคัดเลือกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี
ปี พ.ศ. 2557
4 ศึกษายีน 14-3-3 แต่ละไอโซฟอร์มในปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2556
5 ศึกษายีน 14-3-3 แต่ละไอโซฟอร์มในปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2553
6 ศึกษา Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) ในโปรโมเตอร์ของยีน accD ในปาล์มน้ำมัน
7 ศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับคัดเลือกปาล์มน้ำมันที่ให้ปริมาณผลผลิตสูง
8 ศึกษาการถ่ายฝากยีนคาลโมดูลิน (CaM) ในปาล์มน้ำมัน (Elacis guineensis Jacp.) โดยวิธี Particle bombardment
ปี พ.ศ. 2552
9 ศึกษาการถ่ายฝากยีนคาลโมดูลิน (CaM) ในปาล์มน้ำมัน (Elacis guineensis Jacp.) โดยวิธี Particle bombardment
10 ศึกษาการถ่ายฝากยีน Calmodulin (CAM) ในปาล์มน้ำมัน(Elaeis guineensis Jacq.) โดยวิธี Particle bombardment
11 ศึกษาการถ่ายฝากยีน Calmodulin (CAM) ในปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.) โดยวิธี Particle bombardment
12 ศึกษาการถ่ายฝากยีนคาลโมดูลิน [CaM] ในปาล์มน้ำมัน [Elaeisguineensis Jacq.] โดยวิธี Particle bombardment
ปี พ.ศ. 2551
13 การโคลนและศึกษาลำดับดีเอ็นเอของยีนไบโอติน คาร์บอกซเลส (accC) ในปาล์มน้ำมัน (Elaels quineensis,Jacq.)
14 ศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับคัดเลือกปาล์มน้ำมันที่ให้ปริมาณผลผลิตสูง
15 ศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับคัดเลือกปาล์มน้ำมันที่ให้ปริมาณผลผลิตสูง
16 ศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับคัดเลือกปาล์มน้ำมันที่ให้ปริมาณผลผลิตสูง
ปี พ.ศ. 2550
17 การโคลนและศึกษาลำดับดีเอ็นเอของยีนไบโอดิน คาร์บอกวเลส (accC) ในปาล์มน้ำมัน (Elaels quineensis, Jacq.)