ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรไท สุขเจริญ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2550 1
5 2548 1
6 2545 1
7 2543 2
8 2542 2
9 2541 1
10 2540 1
11 2539 1
12 2533 1
13 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ปัจจัยและสภาวะที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงสารเอคไดสเตียรอยด์ ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2553
2 ปัจจัยและสภาวะที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงสารเอคไดสเตียรอยด์ ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2552
3 ปัจจัยและสภาวะที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนสารเอคไดสเตียรอยด์ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2550
4 เคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารควบคุมศัตรูพืชจากธรรมชาติและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติประเภทอื่น
ปี พ.ศ. 2548
5 เคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารควบคุมศัตรูพืชจากธรรมชาติและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติประเภทอื่น
ปี พ.ศ. 2545
6 การดูดซับไอออนตะกั่ว โดยเชื้อจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2543
7 การดูดซับไอออนตะกั่ว โดยเชื้อจุลินทรีย์
8 สารทางชีวภาพต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็น สาเหตุของโรคพืช
ปี พ.ศ. 2542
9 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์เพื่อการผลิตเอนไซม์ Limonate Dehydrogenase การทำให้บริสุทธิ์ และคุณสมบัติของเอนไซม์ที่ได้
10 1การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลโดยการอยู่ร่วมกันของจุลินทรีย์ 2 ชนิด
ปี พ.ศ. 2541
11 1การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลโดยการอยู่ร่วมกันของจุลินทรีย์ 2 ชนิด
ปี พ.ศ. 2540
12 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์เพื่อการผลิตเอนไซม์ Limonoate Dehydrogenase การทำให้บริสุทธิ์ และคุณสมบัติของเอนไซม์ที่ได้
ปี พ.ศ. 2539
13 สารทางชีวภาพต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็น สาเหตุของโรคพืช
ปี พ.ศ. 2533
14 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผลิตจิบเบอเรลลินในถังหมัก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 ปัจจัยและสภาวะที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงสารเอคไดสเตียรอยด์ ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ