ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรุณี เดชาพันธุ์กุล
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- อรุณี เดชาพันธ์กุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล 7
2 จิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์ 7
3 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 4
4 ธนเดช เดชาพันธุ์กุล 3
5 พรพรหม จินตนา 3
6 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 3
7 สิริพร พินัยกุล 2
8 คณิตา กายะสุต 2
9 สิตางศุ์ นิรัติศัยกุล 2
10 สมรมาศ กันเงิน 2
11 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
12 อัสมา นวสกุลพงศ์ 2
13 ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล 2
14 ศิวศักดิ์ จุทอง 2
15 สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์ 2
16 ศรีลา สำเภา 1
17 ธนาพันธุ์ พีรวงศ์ 1
18 เดชา เสริมวิทยวงศ์ 1
19 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย (ศลชท.) 1
20 ปัทมา ธนอนันตรักษ์ 1
21 กรีฑา ธรรมคำภีร์ 1
22 ศิริพร ลีลาเกียรติไพบูลย์ 1
23 มัลลิกา สุนทรวิภาต 1
24 วรางคณา กีรติชนานนท์ 1
25 ขนิษฐา หมื่นหนู 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 4
4 2554 1
5 2552 1
6 2551 1
7 2549 1
8 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การศึกษาแบบปุ่มชนิดปกปิดทั้งสองฝ่าย และใช้ยาหลอกมากกว่าหนึ่งตัว โดยมีกลุ่มยาคู่ขนาน ทำการวิจัยในสหสถาบันนานชาติ เพื่อประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยของยารวมขนาน ที่ประกอบไปด้วยยาทูพิแทนต์และยาพาโลโนเซทรอน เปรียบเทียบกับยากรานิเซทรอนและยาอาเพรพิแทนต์ รวมขน
ปี พ.ศ. 2558
2 โครงการเทคโนโลยีชีวภาพเซรั่มน้ำยางพาราเพื่อผลิตภัณฑ์โภชนภัณฑ์ (การวิจัยระยะที่ 1 เพื่อศึกษาความปลอดภัยและขนาดยาที่แนะนำของโภชนภัณฑ์ Hb-SBG ในระดับคลินิก)
ปี พ.ศ. 2557
3 เทคโนโลยีชีวภาพเซรั่มน้ำยางพาราเพื่อผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชภัณฑ์
4 การวิจัยระยะที่ 2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพเสริมการรักษาของผลิตภัณฑ์เบต้า 1,3/1,6 กลูแคนชนิดใหม่ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจายคู่กับเคมีบำบัด
5 เทคโนโลยีชีวภาพเซรั่มน้ำยางพาราเพื่อผลิตภัณฑ์โภชนเภสัชภัณฑ์
6 การศึกษาวิจัย สหสถาบัน ระยที่ 3 แบบสุ่ม ปกปิดการรักษาทั้งสองฝ่าย ทำเป้นกลุ่มคู่ขนาน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเฮอร์คิวลิส กับยาเฮอร์เซปติน? ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายชนิดที่มียีนมะเร็งเฮอร์ทู
ปี พ.ศ. 2554
7 การศึกษาความสำคัญต่อการพยากรณ์โรคของ tissue inhibitor of matrix metalloproteinases-1(TIMP-1)ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษาความสำคัญต่อการพยากรณ์โรคของ tissue inhibitor of matrix metalloproteinases-1(TIMP-1)ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
9 การศึกษาวิจัยระยะที่3แบบสุ่มเปิดสลากเพื่อประเมินประสิทธิภาพและด้านความปลอดภัยของยานิโลตินิบเปรียบเทียบกับยาอิมาตินิบในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหารที่ไม่สามารถทำการผ่าตัดได้หรือระยะที่มีการแพร่กระจาย
ปี พ.ศ. 2549
10 การศึกษาความสำคัญของ Galectin-3 immunohistochemistry ในการแยกโรคมะเร็งท่อน้ำดีจากมะเร็งแพร่กระจายที่ตับชนิด Adenocarcinoma
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 ลักษณะทางคลินิกและข้อมูลการรอดชีพในผู้ป่วยมะเร็งที่เกิดจากเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดบริเวณช่องอกในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
12 ผลของสารอาหารเสริมภูมิคุ้มกันในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ ที่รักษาด้วยรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด