ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรุณี อภิชาติสรางกูร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ส่งเสริมการผลิตน้ำมันงาผลิตภัณฑ์งาและการปลูกงาที่ถูกสุขลักษณะ แก่ SMEs กลุ่มเคหกิจและเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยใช้ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นฐานฝึกอบรม
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาอิมัลชั่นของปลาผสมถั่วเหลืองหมักรูปแบบใหม่ด้วยเทคนิคความดันสูงเพื่อขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ทะเล : โครงการต่อยอด
ปี พ.ศ. 2553
3 เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพสกัดจากพืชเสริมโปรไบโอติกส์
ปี พ.ศ. 2552
4 ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากใบบัวบกที่ได้รับการคัดเลือกสายพันธุ์ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2551
5 คุณภาพของมะเดื่อ [มะนอด] แช่อิ่มอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบถาด
6 การแปรรูปลำไยในน้ำเชื่อม ด้วยกระบวนการความดันสูงยิ่ง และการพาสเจอไรซ์
7 การปรับปรุงคุณภาพของกิมจิ โดยการใช้เชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น และความดันสูงยิ่ง
ปี พ.ศ. 2549
8 การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกหนุ่ม ทั้งในระยะเวลาสั้นและระยะเวลายาว และปรับปรุงสุขลักษณะของการผลิต (ปีที่ 1)