ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรุณนี สังกา
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ที่แยกได้จากผู้ติดเชื้อในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
2 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อรากลุ่มก่อโรคผิวหนังของสารสกัดข่าโคม
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลการใช้รูปแบบการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษา genotype ของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ที่แยกได้จากผู้ป่วยใน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธี MIRU-VNTR typing
5 การศึกษา genotype ของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ที่แยกได้จากผู้ป่วยใน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธี MIRU-VNTR typing
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษารูปแบบการแสดงออกของยีน Rv2787-sirR ในเชื้อวัณโรค
ปี พ.ศ. 2548
7 การศึกษาปัญหาและแนวทางการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella ในส้มตำที่จำหน่ายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2547
8 การจำแนกสปีซีส์ของเชื้อมัยโคแบคทีเรียโดยตรงในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลวโดยวิธีพีซีอาร์และการตัดด้วยเอ็นไซม์
9 การนำผงวุ้นที่ผลิตเองในประเทศไทยมาใช้ในงานตรวจสอบ DNA ที่มีขนาดน้อยด้วยวิธี gel electrophoresis
ปี พ.ศ. 2545
10 การนำผงวุ้นที่ผลิตเองในประเทศไทยมาใช้ในงานตรวจสอบ DNA ที่มีขนาดน้อยด้วยวิธี gel electrophoresis
ปี พ.ศ. 2544
11 การศึกษาปัญหาและแนวทางการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella ในส้มตำที่จำหน่ายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น