ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรัญ หาญสืบสาย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อรัญ หาญสิบสาย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเปรียบเทียบคาร์บอนฟุตพรินต์ระหว่างหนังสือที่พิมพ์บนกระดาษกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 ถุงหลายชั้นที่ใช้พอลิโพรพิลีนเป็นฟิล์มปิดผนึกสำหรับบรรจุน้ำมะม่วงเข้มข้น
ปี พ.ศ. 2553
3 การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของการผลิตหนังสือด้วยการพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อ่อนนิ่มที่ใช้บรรจุอาหารตามท้องถนนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
5 การย้ายที่ของสารเติมแต่งในถุงพลาสติกบรรจุอาหารและผลต่อการยึดติดหมึกพิมพ์
6 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะน้ำหนักสีของงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟีบนสติ๊กเกอร์ชนิดกระดาษและพลาสติก
7 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะน้ำหนักสีของงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟี บนสติกเกอร์ชนิดกระดาษและพลาสติกเกอร์ชนิดกระดาษและพลาสติก
8 การย้ายที่ของสารเติมแต่งในถุงพลาสติกบรรจุอาหาร และผลต่อการยึดติดหมึกพิมพ์
ปี พ.ศ. 2548
9 การวัดแอกทิวิตีของเซลลูเลสจากเชื้อราโดยวิธีย่อส่วนผ่านระบบประมวลผลทางภาพ
ปี พ.ศ. 2545
10 การเกิดภาพสเตอริโอแกรมแบบเวลาจริงโดยใช้มีนโอเปอเรชัน
11 การสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินระบบงานที่ใช้ในงานเตรียมก่อนพิมพ์เชิงดิจิทัล