ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรัญ หาญสืบสาย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อรัญ หาญสิบสาย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเปรียบเทียบคาร์บอนฟุตพรินต์ระหว่างหนังสือที่พิมพ์บนกระดาษกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 ถุงหลายชั้นที่ใช้พอลิโพรพิลีนเป็นฟิล์มปิดผนึกสำหรับบรรจุน้ำมะม่วงเข้มข้น
ปี พ.ศ. 2553
3 การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของการผลิตหนังสือด้วยการพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อ่อนนิ่มที่ใช้บรรจุอาหารตามท้องถนนในกรุงเทพมหานคร
5 การศึกษาความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อ่อนนิ่มที่ใช้บรรจุอาหารตามท้องถนนในกรุงเทพมหานคร
6 การศึกษาความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อ่อนนิ่มที่ใช้บรรจุอาหารตามท้องถนนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2551
7 การย้ายที่ของสารเติมแต่งในถุงพลาสติกบรรจุอาหารและผลต่อการยึดติดหมึกพิมพ์
8 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะน้ำหนักสีของงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟีบนสติ๊กเกอร์ชนิดกระดาษและพลาสติก
9 การศึกษาความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อ่อนนิ่มที่ใช้บรรจุอาหารตามท้องถนนในกรุงเทพมหานคร
10 การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะน้ำหนักสีของงานพิมพ์เฟล็กโซกราฟี บนสติกเกอร์ชนิดกระดาษและพลาสติกเกอร์ชนิดกระดาษและพลาสติก
11 การย้ายที่ของสารเติมแต่งในถุงพลาสติกบรรจุอาหาร และผลต่อการยึดติดหมึกพิมพ์
ปี พ.ศ. 2548
12 การวัดแอกทิวิตีของเซลลูเลสจากเชื้อราโดยวิธีย่อส่วนผ่านระบบประมวลผลทางภาพ
ปี พ.ศ. 2545
13 การเกิดภาพสเตอริโอแกรมแบบเวลาจริงโดยใช้มีนโอเปอเรชัน
14 การสร้างเครื่องมือเพื่อประเมินระบบงานที่ใช้ในงานเตรียมก่อนพิมพ์เชิงดิจิทัล