ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรอุมา อังวราวงศ์, 2515-
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- อรอุมา อังวราวงศ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 4
7 2551 5
8 2550 3
9 2549 4
10 2548 1
11 2545 3
12 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประเมินเมลาโทนินในน้ำลายจากผู้ป่วยโรคอักเสบเรื้อรังช่องปาก
ปี พ.ศ. 2556
2 การเปรียบเทียบกำลังยึดติดแบบเฉือนระหว่างสารผนึกหลุมและร่องฟันชนิดที่ไม่มีฟลูออไรด์ ชนิดที่มีฟลูออไรด์และชนิดที่มีอะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟต
ปี พ.ศ. 2555
3 อัตราการยึดอยู่ของสารผนึกหลุมและร่องฟันเรซินที่มีอะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตกับสารผนึกหลุมและร่องฟันเรซินที่มีฟลูออไรด์ในฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งที่มีภาวะสะสมแร่ธาตุน้อยเกิน : การศึกษาแบบสุ่มทางคลินิก
4 อัตราการยึดอยู่ของสารผนึกหลุมและร่องฟันเรซินที่มีอะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตกับสารผนึกหลุมและร่องฟันเรซินที่มีฟลูออไรด์ในฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งที่มีภาวะสะสมแร่ธาตุน้อยเกิน
5 การเปรียบเทียบรอยซึมเล็กระหว่างสารผนึกเรซินชนิดที่มีอะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟต กับสารผนึกเรซินชนิดดั้งเดิม
ปี พ.ศ. 2554
6 อัตราการยึดอยู่ของสารผนึกหลุมและร่องฟันเรซินที่มีอะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตกับสารผนึกหลุมและร่องฟันเรซินที่มีฟลูออไรด์ในฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งที่มีภาวะสะสมแร่ธาตุน้อยเกิน : การศึกษาแบบสุ่มทางคลินิก
ปี พ.ศ. 2553
7 อัตราการยึดอยู่ของสารผนึกหลุมและร่องฟันเรซินที่มีอะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟตกับสารผนึกหลุมและร่องฟันเรซินที่มีฟลูออไรด์ในฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งที่มีภาวะสะสมแร่ธาตุน้อยเกิน : การศึกษาแบบสุ่มทางคลินิก
8 การเปรียบเทียบการรั่วซึมเล็กของวัสดุบูรณะแก้วไอโอโนเมอร์ระหว่างการผสมด้วยเครื่องในรูปแบบของแคปซูลกับการผสมด้วยมือ
ปี พ.ศ. 2552
9 การเปรียบเทียบการรั่วซึมเล็กของวัสดุบูรณะแก้วไอโอโนเมอร์ระหว่างการผสมด้วยเครื่องในรูปแบบของแคปซูลกับการผสมด้วยมือ
10 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผุ้ป่วยเด็กที่มีโรคฟันผุ
11 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผุ้ป่วยเด็กที่มีโรคฟันพุ
12 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผุ้ป่วยเด็กที่มีโรคฟันพุ
ปี พ.ศ. 2551
13 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผุ้ป่วยเด็กที่มีโรคฟันผุ III
14 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายกับโรคเหงือกอักเสบในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผุ้ป่วยเด็กที่มีโรคฟันพุ
16 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยเด็กที่มีโรคฟันผุ
17 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยเด็กที่มีโรคฟันผุ
ปี พ.ศ. 2550
18 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผุ้ป่วยเด็กที่มีโรคฟันพุ
19 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีมวลกายกับโรคเหงือกอักเสบในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยเด็กที่มีโรคฟันผุ
ปี พ.ศ. 2549
21 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยโรคฟันผุ
22 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยเด็กที่มีโรคฟันผุ II
23 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยเด็กที่มีโรคฟันผุ
24 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยโรคฟันผุ
ปี พ.ศ. 2548
25 การสืบหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในน้ำลายของผู้ป่วยเด็กที่มีโรคฟันผุ
ปี พ.ศ. 2545
26 ความแม่นตรงของเครื่องวัดความยาวรากฟันรูทซีเอกซ์ในฟันน้ำนม
27 ความแม่นตรงของเครื่องวัดความยาวรากฟันรูทซีเอกซ์ในฟันน้ำนม
28 ความแม่นตรงของเครื่องวัดความยาวรากฟันรูทซีเอกซ์ในฟันน้ำนม