ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรวรรณ กฤตสุนันท์กุล
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 1
4 2554 3
5 2553 2
6 2552 5
7 2551 2
8 2550 3
9 2549 1
10 2548 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาระบบไฮโดรไดนามิกซีเควนเชียลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมทริกสำหรับวิเคราะห์หาความสามารถต้านอนุมูลอิสระโดยรวม
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างสำหรับคาปิลลารีแก๊สโครมาโทกราฟีเฟลมไอออไนเซชั่นดีเทคเตอร์
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาระบบสารสกัดด้วยตัวทำละลายหยดเดียวสำหรับเทคนิคคาปิลลารีแก๊สโครมาโตกราฟีสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบที่ระเหยได้บางชนิดในน้ำมันไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนาระบบสารสกัดด้วยตัวทำละลายหยดเดียวสำหรับเทคนิคคาปิลลารีแก๊สโครมาโตกราฟีสำหรับการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบที่ระเหยได้บางชนิดในน้ำมันไบโอดีเซล
5 การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างสำหรับคาปิลลารีแก๊สโครมาโทกราฟีเฟลมไอออไนเซชั่นดีเทคเตอร์
6 การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากผลพลอยได้ ของกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2553
7 การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างแบบไดอะลิซิสต่อเนื่อง สำหรับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง
8 การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซิส-คัลเลอริเมตริกขนาดกะทัดรัดสำหรับการวิเคาระห์หาปริมาณแอลอฮอล์ในเครื่องดื่มที่มีแอลอฮอล์
ปี พ.ศ. 2552
9 การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างแบบไดอะลิซิสต่อเนื่อง สำหรับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง
10 การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซิส-คัลเลอริเมตริกขนาดกะทัดรัดสำหรับการวิเคาระห์หาปริมาณแอลอฮอล์ในเครื่องดื่มที่มีแอลอฮอล์
11 การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างแบบไดอะลิซิสต่อเนื่อง สำหรับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง
12 การพัฒนาวิธีซีโร-ครอสซิง สเปกโทรโฟโตเมตรีเชิงอนุพันธ์ สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุเจือปนอาหารบางชนิดในเครื่องดื่ม
13 การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างแบบไดอะลิซิส ต่อเนื่องสำหรับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถณะสูง
ปี พ.ศ. 2551
14 การวิเคราะห์หาปริมาณคาเฟอีน กรดเบนโซอิก และกรดซอร์บิก โดยเทคนิคเดริเวทีฟ ซีโร-ครอสซิง สเปคโทรโฟโตเมทรี
15 การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากผลพลอยได้ของกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ปี พ.ศ. 2550
16 การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างแบบไดอะลิซิสต่อเนื่องสำหรับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง
17 การพัฒนาเทคนิคไดอะไลซิสร่วมกับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูงสำหรับการวิเคราะห์กรดอินทรีย์บางชนิดในไวน์ไทย
18 การพัฒนาระบบการเตรียมตัวอย่างแบบไดอะลิซิสต่อเนื่องสำหรับลิควิดโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง
ปี พ.ศ. 2549
19 การพัฒนาเทคนิคไดอะไลซิสร่วมกับลิควิคโคมาโทกราฟีสมรรถนะสูงสำหรับการวิเคราะห์กรดอินทรีย์บางชนิดในไวน์ไทย
ปี พ.ศ. 2548
20 การออกแบบระบบโฟล-เบส อะนาลิซิส ที่มีการใช้รังสียูวีในการย่อยสาร เพื่อการหาปริมาณสารตัวอย่างบางสปีชีย์ ในสิ่งแวดล้อม