ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรรถศาสตร์ นาคเทวัญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2553 1
4 2551 1
5 2549 1
6 2545 2
7 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาความเป็นไปได้ และดัชนีบ่งชี้ปริมาณแมกนีเซียมในน้ำยางด้วยวิธีการวัดสมบัติทางไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาระบบการให้ความร้อนคลื่นความถี่สูงโฑดยใช้สายอากาศแบบฮอร์นเพือลดความชื้นสำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาอัลกอริทึมในการประมวลผลภาพสำหรับการตรวจจับการลอกคราบของปูนิ่มในฟาร์มเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2551
4 เครื่องต้นแบบสำหรับการวิเคราะห์สีดินโดยใช้วิธีการประมวลผลภาพ
ปี พ.ศ. 2549
5 การสร้างเครื่องต้นแบบเพื่อตรวจวัดระดับไขมันนมด้วยกล้องดิจิตอล ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมโค
ปี พ.ศ. 2545
6 การตรวจหาสิ่งผิดปกติในเท็กเจอร์ของผ้าไหมโดยใช้การแปลงเวฟเล็ต
7 การตรวจหาสิ่งผิดปกติในเท็กเจอร์ของผ้าไหมโดยใช้การแปลงเวฟเล็ต