ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2549 1
4 2547 1
5 2541 3
6 1086 1
7 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการวิจัยปรับปรุงระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน
ปี พ.ศ. 2549
3 การพัฒนาแถบสีบ่งชี้อายุ การเก็บรักษาผักผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภคในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2547
4 โครงการพัฒนาเครื่องขึ้นรูปภาชนะ Bio-Polymer ย่อยสลายได้จากเครื่องขึ้นรูปภาชนะพลาสติก ให้สามารถขึ้นรูปภาชนะ Bio-Polymer ได้ในเชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2541
5 บทบาทของสารให้อิเล็กตรอนที่มีต่อการบำบัดน้ำเสีย ที่มีสีเอโซรีแอกทีฟด้วยระบบไร้ออกซิเจน
6 บทบาทของสารให้อิเลกตรอนที่มีต่อการบำบัดน้ำเสียที่มีสีเอโซรีแอกทีฟด้วยระบบไร้ออกซิเจน
7 บทบาทของสารให้อิเลกตรอนที่มีต่อการบำบัดน้ำเสียที่มีสีเอโซรีแอกทีฟด้วยระบบไร้ออกซิเจน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 โครงการวิจัยลดปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกประเภทจากแหล่งกำเนิดนำไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ และโครงการวิจัยผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ