ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2551 1
4 2549 2
5 2547 2
6 2541 3
7 1086 1
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการวิจัยปรับปรุงระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
3 การพัฒนาเตาผลิตก๊าซชีวมวลจากมูลฝอยจากภาคเกษตรพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2549
4 การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปภาชนะ Bio-Polymer ย่อยสลายได้ จากเครื่องขึ้นรูปภาชนะพลาสติกให้สามารถขึ้นรูปภาชนะ Bio-Polymer ได้ในเชิงอุตสาหกรรม
5 การพัฒนาแถบสีบ่งชี้อายุ การเก็บรักษาผักผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภคในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2547
6 การพัฒนาเครื่องขั้นรูปภาชนะ Bio-Polymer ย่อยสลายได้ จากเครื่องขั้นรูปภาชนะพลาสติกให้สามารถขึ้นรูปภาชนะ Bio-Polymer ได้ในเชิงอุตสาหกรรม
7 โครงการพัฒนาเครื่องขึ้นรูปภาชนะ Bio-Polymer ย่อยสลายได้จากเครื่องขึ้นรูปภาชนะพลาสติก ให้สามารถขึ้นรูปภาชนะ Bio-Polymer ได้ในเชิงอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2541
8 บทบาทของสารให้อิเล็กตรอนที่มีต่อการบำบัดน้ำเสีย ที่มีสีเอโซรีแอกทีฟด้วยระบบไร้ออกซิเจน
9 บทบาทของสารให้อิเลกตรอนที่มีต่อการบำบัดน้ำเสียที่มีสีเอโซรีแอกทีฟด้วยระบบไร้ออกซิเจน
10 บทบาทของสารให้อิเลกตรอนที่มีต่อการบำบัดน้ำเสียที่มีสีเอโซรีแอกทีฟด้วยระบบไร้ออกซิเจน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 โครงการวิจัยลดปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกประเภทจากแหล่งกำเนิดนำไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ และโครงการวิจัยผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ
12 การพัฒนาเตาผลิตก๊าซชีวมวลจากมูลฝอยจากภาคเกษตรพื้นที่จังหวัดนนทบุรี