ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรรถวิทย์ สมศิริ
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2548 1
3 2546 1
4 2543 2
5 2542 1
6 2541 1
7 2540 1
8 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 โครงการผลิตภัณฑ์ทำให้ผิวขาว โดยสารออกฤทธิ์ชีวภาพจากซีรั่มน้ำยางพารา : กระบวนการผลิตระดับโรงงานขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2548
2 การพัฒนาเครื่องสำอางทำความสะอาดผสมสมุนไพรเพื่อสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2546
3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องยา : วิธีการและคำแนะนำในการใช้ยารูปแบบพิเศษ
ปี พ.ศ. 2543
4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องยา : วิธีการและคำแนะนำในการใช้ยารูปแบบพิเศษ
5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องยา : วิธีการและคำแนะนำในการใช้ยารูปแบบพิเศษ
ปี พ.ศ. 2542
6 การเตรียมและประเมินคุณสมบัติการออกฤทธิ์นานของยาเม็ดเพคตินเมทริกซ์
ปี พ.ศ. 2541
7 การเตรียมและประเมินคุณสมบัติการออกฤทธิ์นานของยาเม็ดเพคตินเมทริกซ์
ปี พ.ศ. 2540
8 การผลิตโพลีแซคคาไรด์จากเมล็ดมะขามในระดับอุตสาหกรรมนำร่อง