ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรภา นาคจินดา
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ความหลากหลายของกุ้ง ปู หอยในลุ่มน้ำวัง
2 ชนิดและการแพร่กระจายของหอยฝาเดียวน้ำจืดในประเทศไทย
3 การสำรวจและศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น้ำและพืชน้ำในแหล่งที่อยู่อาศัยในระบบแหล่งน้ำ
ปี พ.ศ. 2551
4 การศึกษาศักยภาพการผลิตไข่มุกจากหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidae ในประเทศไทย
5 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดในประเทศไทย
6 ความหลากหลายของกุ้ง ปู หอย ในลุ่มน้ำยม
ปี พ.ศ. 2549
7 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดในประเทศไทย : การคัดเลือกหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidae ในประเทศไทย เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืด
8 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดในประเทศไทย : การศึกษาศักยภาพการผลิตไข่มุกจากหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidae ในประเทศไทย
9 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดในประเทศไทย : การวิเคราะห์องค์ประกอบของเปลือกหอยและไข่มุก ที่ได้จากหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemaidae ในประเทศไทย
10 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
11 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดในประเทศไทย : การวิเคราะห์องค์ประกอบของเปลือกหอยและไข่มุก ที่ได้จากหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemaidae ในประเทศไทย
12 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
13 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
14 การศึกษาศักยภาพการผลิตไข่มุกจากหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidae ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
15 อัตราการเจริญเติบโตของหอยมุกน้ำจืด (Chamberlainia hainesiana) ที่เลี้ยงในภาชนะ 3 รูปแบบ ในระดับความลึกต่างกัน
16 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเลี้ยงหอยมุกน้ำจืดระยะจูวีไนล์ Chamberlainia hainesiana ในห้องปฏิบัติการ ด้วยสาหร่ายชนิดต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2541
17 อัตราการเจริญเติบโตของหอยมุกน้ำจืด (Chamberlainia hainesiana) ที่เลี้ยงในภาชนะ 3 รูปแบบ ในระดับความลึกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2540
18 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเลี้ยงหอยมุกน้ำจืดระยะจูวีไนล์ Chamberlainia hainesiana ในห้องปฏิบัติการ ด้วยสาหร่ายชนิดต่าง ๆ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดในประเทศไทย : การคัดเลือกหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidae ในประเทศไทย เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืด
20 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดในประเทศไทย : การศึกษาศักยภาพการผลิตไข่มุกจากหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidae ในประเทศไทย
21 การพัฒนาการเพาะเลี้ยงไข่มุกน้ำจืดในประเทศไทย