ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรพิน เกิดชูชื่น
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 8
3 2553 2
4 2552 19
5 2551 12
6 2550 7
7 2547 1
8 2546 1
9 2545 1
10 2544 1
11 2543 2
12 543 64
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 คุณสมบัติแอนตี้ออกซิแดนท์ของฟิล์มเจลาตินจากแมงกะพรุน
ปี พ.ศ. 2554
2 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ศักยภาพการเป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพืชพื้นบ้านไทย (ระยะที่ 2)
3 ประสิทธิภาพของพืชพื้นบ้านไทยต่อการควบคุมด้วงงวงข้าวโพดในข้าวสาร (ระยะที่ 2)
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากข้าวและธัญพืชไทย
5 การพัฒนาถาดไบโอโฟม กระดาษกันรา และฟิล์มที่บริโภคได้จากโพลิเมอร์ธรรมชาติสำหรับเป็นบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สด
6 การพัฒนาฟิล์มที่บริโภคจากแป้งข้าวและแป้งมันสำปะหลังสำหรับอุตสาหกรรมผลไม้และธัญพืชแปรรูปของไทย
7 ประสิทธิภาพของพืชพื้นบ้านไทยต่อการควบคุมด้วงงวงข้าวโพดในข้าวสาร
8 การสกัดและการเตรียมสารให้สี สีย้อมธรรมชาติจากพืชไทย
9 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ศักยภาพการเป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากพืชพื้นบ้านไทย
ปี พ.ศ. 2553
10 ประสิทธิภาพของพืชพื้นบ้านไทยต่อการควบคุมด้วงงวงข้าวโพดในข้าวสาร (ระยะที่ 1)
11 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ศักยภาพการเป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์
ปี พ.ศ. 2552
12 สารออกฤทธิ์ฆ่าแมลงจากราเอนโดไฟท์ที่อยู่ร่วมกับพืชในวงศ์ Stemonaceae
13 การสกัดและการเตรียมสารให้สี/สีย้อมธรรมชาติจากพืชไทย (ระยะที่1)
14 ผลของ Gas
15 สารสกัดพืชจากพืช 3 วงศ์ต่อการป้องกันหนอนกระทู้หอม (ระยะที่ 2)
16 การผลิตสารหอมปรุงแต่งกลิ่นรสแมลงดานาจากใบทำมัง (Litsea petiotala)(ระยะที่ 2)
17 การเพิ่มมูลค่าชาอัสสัมก่อนการเก็บเกี่ยวให้มีสารออกฤทธิ์ epigallocatechin gallate(EGCG) และอนุพันธ์สูง
18 สารสกัดพืชจากพืช 3 วงศ์ ต่อการป้องกันหนอนกะทู้หอม
19 การผลิตสารหอมปรุงแต่งกลิ่นรสแมลงดานา จากทำมัง [Litsea petiotala]
20 ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชไทย ในการยับยั้งเชื้อราในกระดาษ
21 การพัฒนาเทคนิคทำแห้งของฟิล์มจากแป้งผสมไคโตแซน สำหรับบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้
22 อิทธิพลของซีลีเนียม อะลูมิเนียม และไคโตซาน ต่อสาร catechines และอนุพันธ์ของชาอัสสัม
23 ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกและคุณค่าทางอาหารของต้นอ่อนธัญพืช
24 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากไคโตแซน ร่วมกับพอลิเมอร์จากธรรมชาติสำหรับทดแทนโฟม
25 การเพิ่มมูลค่าชาอัสสัมก่อนการเก็บเกี่ยว ให้มีสารออกฤทธิ์ epigallocatechin gallate [EGCG] และอนุพันธ์สูง
26 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในการควบคุมและกำจัดแมลงที่ทำลายข้าว
27 การศึกษาวิจัยน้ำมันหอมระเหยสำหรับเป็นสารยับยั้งเชื้อราในกระดาษ
28 ผลของเทคนิคการลดความชื้นและการเก็บรักษาต่อคุณภาพและกลิ่นหอมของข้าวเจ้าพันธุ์ปทุมธานี 1
29 สารออกฤทธิ์ฆ่าแมลงจากราเอนโดไฟท์ที่อยู่ร่วมกับพืชในวงศ์ Stemonaceae
30 สารออกฤทธิ์ฆ่าแมลงจากราเอนโดไฟท์ที่อยู่ร่วมกับพืชในวงศ์ Stemonaceae insecticidal compounds from endophytic fungi of stemonaceae
ปี พ.ศ. 2551
31 การพัฒนากระบวนการผลิตสารหอมระเหยจากพืชของไทยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมภายในประเทศและส่งออก [50]
32 การลดความเสียหายของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ ลำไยพันธุ์ดอ และมังคุดฉายรังสีแกมมา สำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา
33 การศึกษาวิจัยน้ำมันหอมระเหยสำหรับเป็นสารยับยั้งเชื้อราในกระดาษ
34 การเพิ่มมูลค่าชาอัสสัมก่อนการเก็บเกี่ยวให้มีสารออกฤทธิ์ Epigallocatechin gallate (EGCG) และอนุพันธ์สูง
35 การผลิตสารหอมปรุงแต่งกลิ่นรสแมลงดานาจากใบทำมัง (Litsea Petiotala) (ระยะที่ 1)
36 สารสกัดพืชจากพืช 3 วงศ์ต่อการป้องกันหนอนกระทู้หอม (ระยะที่ 1 )
37 สารถนอมอาหารจากขิงสกัดเพื่อเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำมันพืชและสารต้านแบคทรีเรีย (ระยะที่ 2 )
38 การศึกษาชนิดเเละปริมาณของสารที่มีในน้ำมันหอมระเหยของพืชตระกูลขิง (ระยะที่ 2)
39 ผลของ Gas-Flush Packaging ต่อการควบคุมเชื้อราโรงเก็บและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวดพดหวานพันธุ์ลูกผสม 2 สายพันธุ์ (ระยะที่ 1)
40 การพัฒนาแผ่นฟิล์มบริโภคได้ร่วมกับสารสกัดจากพืชวงศ์ส้ม เพื่อใช้ในส้มโอตัดแต่งสด
41 การศึกษาชนิดและปริมาณของสารที่มีในน้ำมันหอมระเหยของพืชตระกูลขิง
42 สารถนอมอาหารจากขิงสกัด เพื่อเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำมันพืชและสารต้านแบคทีเรีย
ปี พ.ศ. 2550
43 การพัฒนากระบวนการผลิตสารหอมระเหยจากพืชของไทยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมภายในประเทศและส่งออก
44 สารถนอมอาหารจากขิงสกัดเพื่อเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำมันพืชและสารต้านแบคทีเรีย (ระยะที่ 1)
45 การศึกษาชนิดและปริมาณของสารที่มีในน้ำมันหอมระเหยของพืชตระกูลขิง (ระยะที่ 1)
46 ผลของไคโตซานและการใช้น้ำร้อนต่อการป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อ Collectotrichum sp. ในเมล็ดพันธุ์พริก (ระยะที่ 2)
47 การพัฒนาสารปรุงแต่งกลิ่นรสโปรตีนไฮโดรไลเซสจากกากถั่วเขียวด้วยเอนไซม์โปรติเอส (ระยะที่ 2)
48 สารสกัดลิโมนอยด์จากเมล็ดส้มที่ปนเปื้อนเชื้อราต่อการกำจัดหนอนกระทู้หอม (ระยะที่ 2)
49 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในควบคุมและกำจัดแมลงที่ทำลายข้าว
ปี พ.ศ. 2547
50 การศึกษาความสามารถในการควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อรา A. flavus และการสร้างแอฟลาทอกซิน B1 ในข้าวกล้อง 5 พันธุ์ โดยการรมคาร์บอนไดออกไซด์
ปี พ.ศ. 2546
51 ผลของสารประกอบซัลเฟอร์ต่อการลดปริมาณผลิตก๊าซมีเทนของดินนา
ปี พ.ศ. 2545
52 การศึกษาปัจจัยและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว
ปี พ.ศ. 2544
53 การลดปริมาณสารพิษจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว [Cyanobacteria] โดยใช้เปลือกไข่
ปี พ.ศ. 2543
54 โครงการการศึกษาและทดสอบระบบเกษตรกรรมทางเลือก :การผลิตพืชโดยใช้วิทยาการทดแทนสารเคมีในการผลิตพืชผักตระกูลกะหล่ำปลี :รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
55 โครงการศึกษาการใช้สารสกัดลิโมนอยด์จากเมล็ดส้มเขียวหวาน (Citrus reticulata Blanco) ในการป้องกันกำจัดหนอนหนังเหนียว (Spodoptera exigua) : รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์