ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรพิน พรหมตัน
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2545
2 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2544
3 การรับรู้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย ข. สาย ค. และลูกจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 การรับรู้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย ข. สาย ค. และลูกจ้าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2543
5 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2537
6 ความต้องการการพัฒนาการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
7 ความต้องการพัฒนาการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน / อรพิน พรหมตัน
ปี พ.ศ. 2536
8 ความต้องการบุคคลากรทางการพยาบาลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 ความต้องการบุคคลากรทางการพยาบาลในประเทศไทย
10 การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่