ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรพิน ชัยประสพ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การผลิตไอศกรีมชนิดเนื้อนุ่มรูปลักษณ์แบบไทย
ปี พ.ศ. 2548
2 การผลิตไอศกรีมชนิดเนื้อนุ่มรูปลักษณ์แบบไทย
3 การผลิตไอศกรีมชนิดเนื้อนุ่มรูปลักษณ์แบบไทย
ปี พ.ศ. 2535
4 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์ จากสุกร : ศึกษาการทำและการยอมรับสแนคจากหนังหมู โดยใช้เครื่องวิลเลจ เทคเจอร์ไรเซอร์
ปี พ.ศ. 2533
5 การผลิตลำไยแช่อิ่มและเคลือบน้ำตาล
6 กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2531
7 กรรมวิธีการผลิตหอยลายบรรจุกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2527
8 การผลิตลำไยแช่อิ่มและเคลือบน้ำตาล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์ จากสุกร : ศึกษาการทำและการยอมรับสแนคจากหนังหมู โดยใช้เครื่องวิลเลจ เทคเจอร์ไรเซอร์