ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรนุช สีหามาลา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การทดแทนเนื้อหมูจากปลาซิวในการทำกุนเชียงเสริมแคลเซียมจากปลาซิว
2 ผลของสารทำให้เกิดเจลต่อลักษณะเนื้อสัมผัส การเกิดซินเนอริซิส และความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงมหาชนก
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด
4 การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของข้าวเกรียบเห็ดฟางเสริมไลโคปีนและเส้นใยอาหารจากผลตำลึงสุก
ปี พ.ศ. 2557
5 ผลของการสกัดโดยวิธีต่างๆ ต่อปริมาณ ฤทธิ์ทางชีวภาพและความคงตัวของไลโคปีนจากผลตำลึงสุก
ปี พ.ศ. 2545
6 การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและยืดอายุการเก็บรักษาข้าวเกรียบปลา / อรนุช สีหามาลา