ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 สารบ่งชี้ชีวภาพกับความเสี่ยงโรคมะเร็ง ผลข้างเคียงที่รุนแรงระยะเวลาการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งจากการสูบบุหรี่
2 การพัฒนาชุมชนเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2556
3 ความสัมพันธ์ของพลาสมาดีเอ็นเอในระยะต่างๆของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสตรี
4 ความสัมพันธ์ของพลาสมาดีเอ็นเอในระยะต่างๆของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสตรี
ปี พ.ศ. 2555
5 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับคณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา
6 โครงการทุนสนนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2555
7 ความคงตัวของเลือดแห้งสำหรับการตรวจ alpha-thalassemia (SEA type)
ปี พ.ศ. 2554
8 การตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งด้วย DNA ในพลาสมา
ปี พ.ศ. 2553
9 ผลของ CD95 ต่อการตายของเซลลฺเม็ดเลือดแดงในพาหะธาลัสซีเมีย
10 การตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งด้วย DNA ในพลาสมา
11 ผลของ CD95 ต่อการตายของเซลลฺเม็ดเลือดแดงในพาหะธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2552
12 ผลของ CD95 ต่อการตายของเซลล์เม็ดเลือดแดงในพาหะธาลัสซีเมีย (โครงการต่อเนื่อง 2 ปี)
13 สไลด์เลือดแบบถาวรเพื่อใช้ในการเรียนโลหิตวิทยาของนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์