ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อรทัย ตั้งวรสิทธิชัย
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการของสหวิชาอย่างยั่งยืน:กรณีศึกษาตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2557
2 สารบ่งชี้ชีวภาพกับความเสี่ยงโรคมะเร็ง ผลข้างเคียงที่รุนแรงระยะเวลาการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งจากการสูบบุหรี่
3 การพัฒนาชุมชนเสริมสร้างสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2556
4 ความสัมพันธ์ของพลาสมาดีเอ็นเอในระยะต่างๆของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสตรี
5 ความสัมพันธ์ของพลาสมาดีเอ็นเอในระยะต่างๆของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมสตรี
ปี พ.ศ. 2555
6 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับคณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา
7 โครงการทุนสนนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2555
8 ความคงตัวของเลือดแห้งสำหรับการตรวจ alpha-thalassemia (SEA type)
ปี พ.ศ. 2554
9 การตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งด้วย DNA ในพลาสมา
ปี พ.ศ. 2553
10 ผลของ CD95 ต่อการตายของเซลลฺเม็ดเลือดแดงในพาหะธาลัสซีเมีย
11 การตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งด้วย DNA ในพลาสมา
12 ผลของ CD95 ต่อการตายของเซลลฺเม็ดเลือดแดงในพาหะธาลัสซีเมีย
ปี พ.ศ. 2552
13 ผลของ CD95 ต่อการตายของเซลล์เม็ดเลือดแดงในพาหะธาลัสซีเมีย (โครงการต่อเนื่อง 2 ปี)
14 สไลด์เลือดแบบถาวรเพื่อใช้ในการเรียนโลหิตวิทยาของนิสิตสาขาเทคนิคการแพทย์
15 ระดับ Oxidized LDL ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2550
16 ความคงตัวของเลือดแห้งสำหรับการตรวจ alpha-thalassemia (SEA type)