ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมเรศ แก้วปัญญา
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดการเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ: กรณีศึกษาเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก
ปี พ.ศ. 2551
2 ชุดดัดแปลงเครื่องยนต์ชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟให้ปรับตัวได้ ตามส่วนผสมของเอทานอล
3 การหาปริมาณอากาศที่ไหลเข้าสู่ท่อไอดีของเครื่องยนต์โดยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
4 การหาปริมาณอากาศที่ไหลเข้าสู่ท่อไอดีของเครื่องยนต์โดยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม
ปี พ.ศ. 2550
5 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมสำหรับยานยนต์ก๊าซธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2549
6 ระบบควบคุมเครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่
7 การจำลองการทำงานเครื่องยนต์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 Development of engine control technique for flex-fuel motorcycle
9 Optimal mode selection of disparity-compensated wavelet lifting for multi-view image coding