ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมเรศ ภูมิรัตน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาสรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ของ Bacillus thuringiensis
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
ปี พ.ศ. 2550
3 โครงการสนับสนุนนักวิจัยไทยทำวิจัยระดับสูงร่วมกับนักวิจัยชาวญี่ปุ่น ณ หน่วยความร่วมมือการวิจัย MU-OU : CRC [ปีที่ 1-3 2547-2549]
ปี พ.ศ. 2548
4 การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2547
5 Isolation, purification, and characterization of L-glutamate oxidase from Streptomyces sp. 18G
ปี พ.ศ. 2544
6 การโคลนยีนไฮยาลูโรแนน ซินเทส (HAS) จากสเตรปโตคอคคัส และแสดงผลในเอชเชอริเซีย คอไล
ปี พ.ศ. 2541
7 การพัฒนาสารชีวภัณฑ์ชนิดที่ใช้ Bacillus thuringiensis ซึ่งมีความคงทนในธรรมชาติเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชและแมลงพาหะนำโรค
ปี พ.ศ. 2540
8 การถ่ายทอดยีน chitinase เข้าใน Bacillus thuringiensis เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ให้มีศักยภาพสูงขึ้นในการควบคุมหนอนใยผัก