ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2556 1
4 2555 3
5 2554 2
6 2553 3
7 2552 1
8 2551 1
9 2550 1
10 2541 1
11 2540 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การสังเกตการณ์ทางโฟเมตรีของ cataclysmic variables ที่สลัวแท้บางระบบ
ปี พ.ศ. 2558
2 สมบัติของ cataclysmic variables ในระนาบกาแล็กติก
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาภาคสังเกตการณ์ของ cataclysmic variables คาบการโคจรสั้น เพื่อความเข้าใจโดยรวมของวิวัฒนาการของดาวคู่แบบใกล้ชิด
ปี พ.ศ. 2555
4 การศึกษาภาคสังเกตการณ์ของ cataclysmic variables คาบการโคจรสั้น เพื่อความเข้าใจโดยรวมของวิวัฒนาการของดาวคู่แบบใกล้ชิด
5 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของ pre-cataclysmic variable ที่ค้นพบใหม่จาก Hamburg Quasar Survey
6 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของ pre-cataclysmic variable ที่ค้นพบใหม่จาก Hamburg Quasar Survey
ปี พ.ศ. 2554
7 การศึกษาภาคสังเกตการณ์ของ cataclysmic variables คาบการโคจรสั้น เพื่อความเข้าใจโดยรวมของวิวัฒนาการของดาวคู่แบบใกล้ชิด
8 การสังเกตการณ์ทางโฟโตเมตรีของ Cataclysmic variable 1RXSJ014448.4+323320
ปี พ.ศ. 2553
9 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของ pre-cataclysmic variable ที่ค้นพบใหม่จาก Hamburg Quasar Survey
10 การสังเกตการณ์ทางโฟโตเมตรีของ Cataclysmic variable 1RXSJ014448.4+323320
11 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของ pre-cataclysmic variable ที่ค้นพบใหม่จาก Hamburg Quasar Survey
ปี พ.ศ. 2552
12 การสังเกตการณ์ทางโฟโตเมตรีของ cataclysmic variables ที่ค้นพบใหม่บางระบบใน ROSAT/2MASS เซอร์เวย์
ปี พ.ศ. 2551
13 การสังเกตการณ์ทางโฟโตเมตรีของ cataclysmic variables ที่ค้นพบใหม่บางระบบใน ROSAT/2MASS เซอร์เวย์
ปี พ.ศ. 2550
14 Cataclysmic variables ที่ค้นพบใหม่จาก INT/WFC Photometric Ha Survey ในระนาบกาแลกติกทางเหนือ ในฐานะตัวบ่งชี้วิวัฒนาการของดาวคู่แบบใกล้ชิด
ปี พ.ศ. 2541
15 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของระบบดาวคู่ อาร์ ที ลาเซอที โดยเทคนิควิลสันและเดวินนี / อมรรัตน์ อังเวโรจน์วิทย์
ปี พ.ศ. 2540
16 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของระบบดาวคู่ อาร์ ที ลาเซอที โดยเทคนิควิลสันและเดวินนี