ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2547 2
2 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 โครงการ การประยุกต์ใช้ไมโครเวฟในทางเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Application of microwave irradiation in organic synthesis / โดย อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์, ด้วง พุธศุกร์
2 การประยุกต์ใช้ไมโครเวฟในทางเคมีอินทรีย์สังเคราะห์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
3 การวิจัยและพัฒนาสารสังเคราะห์ฟีโรโมนดึงดูดด้วงหมัดผัก
4 การวิจัยและพัฒนาสารอบฆ่าเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืชในดิน ปีที่ 2
5 การวิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สำหรับอบฆ่าเซื้อโรคและแมลงศัตรูพืชในดิน ปีที่ 1
6 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดักสารล่อเพื่อควบคุมแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae บนพื้นที่สูง
7 การผลิตสารสกัดจากเศษใบยาสูบและก้านขนาดสั้น พร้อมใช้ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมแมลง
8 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดักฟีโรโมนเพื่อควบคุมผีเสื้อหนอนใยผักบนพื้นที่สูง ปีที่ 3
9 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดักฟีโรโมนเพื่อควบคุมผีเสื้อหนอนใยผักบนพื้นที่สูง ปีที่ 2
10 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดักฟีโรโมนเพื่อควบคุมหนอนใยผักในการปลูกพืชตระกูลกะหล่ำบนพื้นที่สูง ปีที่ 1
11 การประยุกต์ใช้ไมโครเวฟในทางเคมีอินทรีย์สังเคราะห์