ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิวรรณ ซักเซ็ค
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Liawruangrath B. 20
2 Liawruangrath S. 19
3 อรทัย ก๊กผล 18
4 Jatisatienr A. 12
5 วัชฏา เจือจันท์ 9
6 วุฒิสาร ตันไชย 9
7 ภควัต อัจฉริยปัญญา 9
8 Lie W. 9
9 เอกวีร์ มีสุข 9
10 Sastraruji T. 9
11 ฉัตรระวี ปริสุทธิญาณ 9
12 วิลาวัณย์ หงษ์นคร 9
13 ศิกานต์ อิสสระชัยยศ 9
14 พิชิตชัย กิ่งพวง 9
15 สุเชาว์ ชยมชัย 9
16 Ung A. 7
17 Teerawutgulrag A. 7
18 Mungkornasawakul P. 7
19 Ritthiwigrom T. 6
20 Baramee A. 6
21 Sanseera D. 5
22 Trisuwan K. 5
23 Ung A.T. 5
24 White A.H. 4
25 Lin N. 4
26 Skelton B.W. 4
27 Niwatananun W. 4
28 Chantara S. 4
29 Auranwiwat C. 4
30 Laphookhieo S. 4
31 Keawsa-ard S. 4
32 Sastraruji K. 4
33 Santiarworn D. 3
34 Rattanajak R. 3
35 Supyen D. 3
36 Wang S. 3
37 Tsay S. 3
38 Kamchonwongpaisan S. 3
39 Lee C. 3
40 Chaiyong S. 3
41 Khamsan S. 3
42 Buddhasukh D. 3
43 Limtrakul P. 3
44 Garson M. 3
45 Phutdhawong W. 3
46 Jiangseubchatveera N. 3
47 Umsumarng S. 3
48 Ramli R. 2
49 Palee J. 2
50 Holben B. 2
51 Dheeranupattana S. 2
52 Janjai S. 2
53 Wangkarn S. 2
54 Pattamapun K. 2
55 Cheenpracha S. 2
56 Khantawa B. 2
57 Iamaroon A. 2
58 Chuang M. 2
59 Hsiao T. 2
60 Wiriya W. 2
61 Nash R.J. 2
62 Chuangbunyat J. 2
63 Bouillon M.E. 2
64 Pitchakarn P. 2
65 Arworn S. 2
66 Natakankitkul S. 2
67 Teerawutkulrag A. 2
68 Promsakon C. 2
69 Charoenying P. 2
70 Prapalert W. 2
71 Jatisatienr C. 2
72 Korth J. 2
73 Jourdain G. 1
74 Mapoung S. 1
75 Borwornpinyo S. 1
76 Seemakhan S. 1
77 Lallemant M. 1
78 Yodkeeree S. 1
79 Punfa W. 1
80 Urien S. 1
81 Sangsawang S. 1
82 Janta R. 1
83 Saiai A. 1
84 Le Coeur S. 1
85 Prapamontol T. 1
86 Kawichai S. 1
87 Warachit B. 1
88 Ruangnai M. 1
89 Ngamkham J. 1
90 Baird M. 1
91 Dau X. 1
92 Picha Porntipa 1
93 Donchai A. 1
94 Dankrakul S. 1
95 Sawatwanich A. 1
96 Au C.W.G. 1
97 Maneerat W. 1
98 Willis A.C. 1
99 Limtharakul T. 1
100 Phuthsuk D. 1
101 Polbuppha I. 1
102 Achalapong J. 1
103 Sripisut T. 1
104 Phongchan S. 1
105 Muanprasat C. 1
106 Hongsiriwon S. 1
107 Akarathum N. 1
108 Morakote N. 1
109 Saenjum C. 1
110 Choochote W. 1
111 Sukrakanchana P. 1
112 Kwanchaipanich R. 1
113 Somboon P. 1
114 Keha P. 1
115 Cressey T. 1
116 Phanomcheong S. 1
117 Issakul K. 1
118 Jittayanun K. 1
119 Thitasut P. 1
120 Khamboonruang C. 1
121 Punyawudho B. 1
122 Wanchaitanawong V. 1
123 Suwankornsakul W. 1
124 Sayer A. 1
125 Borkird T. 1
126 Lee J. 1
127 Chotivanich N. 1
128 Yuthavisuthi P. 1
129 Yen M. 1
130 Christina Hsu N. 1
131 Capparelli E. 1
132 Liampongsabuddhi P. 1
133 Ngampiyaskul C. 1
134 Kanjanasing A. 1
135 Sabsanong P. 1
136 Pantina P. 1
137 Jarupanich T. 1
138 Khamkaew C. 1
139 Putiyanun C. 1
140 Taweechotipatr M. 1
141 Keller P. 1
142 Griffith R. 1
143 Wangchuk P. 1
144 Mazorchuk V. 1
145 Pipattanajinda N. 1
146 Knauer U. 1
147 Tcerawutkulrag A. 1
148 Urathamakul T. 1
149 Kanjanavikai P. 1
150 Sreshthatat P. 1
151 Preedisripipat K. 1
152 Aarons L. 1
153 Luvira A. 1
154 Puangsombat A. 1
155 Gyurov B. 1
156 Promchai T. 1
157 Chuang H. 1
158 Gabriel P. 1
159 Goodloe C. 1
160 Buntoung S. 1
161 Maring H. 1
162 Loftus A. 1
163 Nguyen A. 1
164 Lau W. 1
165 Nguyen C. 1
166 Yu J. 1
167 Jaidee A. 1
168 Lolli S. 1
169 Meksawang J. 1
170 Tao W. 1
171 Welton E. 1
172 Pintha K. 1
173 Rawangban B. 1
174 Kongtawelert P. 1
175 Phitak T. 1
176 Williams M.C. 1
177 Pothacharoen P. 1
178 Pilalai T. 1
179 Mahattanan S. 1
180 Kotchawet S. 1
181 Tipparat P. 1
182 Klangjorhor J. 1
183 Willis A. 1
184 Limtharakul (née Ritthiwigrom) T. 1
185 Thaima T. 1
186 Klomklao T. 1
187 Duangnin N. 1
188 Wongsomboon P. 1
189 Petprakorp R. 1
190 Jungpipun J. 1
191 Hanpinitsak S. 1
192 Wanasiri P. 1
193 Vivatpatanakul K. 1
194 Rojanakarin P. 1
195 Santadusit S. 1
196 Siriwachirachai T. 1
197 Srirojana S. 1
198 Kongpanichkul R. 1
199 Khamja P. 1
200 Limpitikul W. 1
201 Pongdetudom K. 1
202 Davis A.S. 1
203 Machan T. 1
204 Bunjongpak S. 1
205 Likasiri C. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 9
2 2559 13
3 2558 1
4 2557 2
5 2556 4
6 2555 15
7 2554 6
8 2553 2
9 2552 1
10 2551 1
11 2549 2
12 2548 1
13 2547 3
14 2546 2
15 2545 2
16 2542 1
17 2541 1
18 2530 1
19 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Modulation of P-glycoprotein by Stemona alkaloids in human multidrug resistance leukemic cells and structural relationships
2 Assessment of Nevirapine Prophylactic and Therapeutic Dosing Regimens for Neonates
3 Anti-inflammatory effect of methanol extracts of hemp leaf in IL-1β-induced synovitis
4 2-Phenylnaphthalenes and a polyoxygenated cyclohexene from the stem and root extracts of Uvaria cherrevensis (Annonaceae)
5 Clusters with minimum transportation cost to centers: A case study in corn production management
6 Phytochemical screening, phenolic and flavonoid contents, antioxidant and cytotoxic activities of Graptophyllum pictum (L.) Griff
7 Two phenylethanoid glycosides, Parvifloroside A and B, isolated from Barleria strigosa
8 Phytochemical, synthetic and biological studies on Stemona and Stichoneuron plants and alkaloids: A personal perspective
9 Antioxidant, cytotoxic and á-glucosidase inhibitory activities of compounds isolated from the twig extracts of maclura fruticosa
ปี พ.ศ. 2559
10 Radiative effect of springtime biomass-burning aerosols over northern indochina during 7-SEAS/BASELInE 2013 campaign
11 Investigation of biomass burning chemical components over Northern Southeast Asia during 7-SEAS/BASELInE 2014 campaign
12 Satellite-surface perspectives of air quality and aerosol-cloud effects on the environment: An overview of 7-SEAS/BASELInE
13 Effects of chitosan and salicylic acid on stemona alkaloid production in hydroponic culture of stemona curtisii Hook. f.
14 Isomorphism Conditions for Cayley Graphs of Rectangular Groups
15 Assessment of aerosol optical property and radiative effect for the layer decoupling cases over the northern South China Sea during the 7-SEAS/Dongsha Experiment
16 Antimalarial Oxoprotoberberine Alkaloids from the Leaves of Miliusa cuneata
17 The isolation of lutein and lutein 3′-methyl ether from peristrophe lanceolaria
18 Essential oil of solanum spirale fruits and its biological activities
19 The endomorphism monoids of (n − 3)-regular graphs of order n
20 Anti-inflammatory, anti-bacterial and anti-acetylcholinesterase activities of two isoquinoline alkaloids-scoulerine and cheilanthifoline
21 Determination of antioxidant and anticancer activities together with total phenol and flavonoid contents of Cleidion javanicum Bl. And Bridelia retusa (L.) A. Juss
22 Antimalarial polyoxygenated and prenylated xanthones from the leaves and branches of Garcinia mckeaniana
ปี พ.ศ. 2558
23 ข้อเสนอเชิงนโยบายนวัตกรรมการพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
24 Carbazole alkaloids and coumarins from the roots of Clausena guillauminii
25 Antibacterial tetraoxygenated xanthones from the immature fruits of Garcinia cowa
ปี พ.ศ. 2556
26 6-Hydroxy-5,6-seco-stemocurtisine: A novel seco-stemocurtisine-type alkaloid
27 Concise synthesis of (-)-steviamine and analogues and their glycosidase inhibitory activities
28 Concise synthesis of (-)-steviamine and analogues and their glycosidase inhibitory activities
29 Inhibition of P-glycoprotein mediated multidrug resistance by stemofoline derivatives
ปี พ.ศ. 2555
30 Structure, biological activities and synthesis of hyacinthacine alkaloids and their stereoisomers
31 Connectedness of endo-cayley digraphs of right(left) zero union of semigroups
32 Anticancer and antibacterial activities of the isolated compounds from Solanum spirale Roxb. leaves
33 Comparison of Chemical constituents and antibacterial activities and antioxidant activities of the essential oil from leaves and fruits of Bridelia retusa (L.) A. Juss
34 Chemical composition and biological activities of the essential oil from leaves of Cleidion javanicum Bl
35 Chemical constituents and antioxidant and biological activities of the essential oil from leaves of Solanum spirale
36 Comparison of Chemical constituents and antibacterial activities and antioxidant activities of the essential oil from leaves and fruits of Bridelia retusa (L.) A. Juss
37 On Cayley isomorphisms of left and right groups
38 On cayley isomorphisms of clifford semigroups
39 Isolation, biological activities, and synthesis of the natural casuarines
40 Anticancer and antibacterial activities of the isolated compounds from Solanum spirale Roxb. leaves
41 Influence of plantlet age and different soilless culture on acclimatization of stemona curtisii Hook.f
42 Synthesis of stemofoline analogues as acetylcholinesterase inhibitors
43 The isolation of bioactive flavonoids from Jacaranda obtusifolia H. B. K. ssp. rhombifolia (G. F. W. Meijer) Gentry
44 Chemical composition and biological activities of the essential oil from leaves of cleidion javanicum bl.
ปี พ.ศ. 2554
45 A comparative study of the essential oil from flowers and fruits of lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh
46 A comparative study of the essential oil from flowers and fruits of lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh
47 Antimalarial, Anticancer, Antimicrobial Activities and Chemical Constituents of Essential oil from the Aerial Parts of Cyperus kyllingia Endl
48 Functorial properties of endo-Cayley constructions
49 Phytochemical studies on Stemona aphylla: Isolation of a new stemofoline alkaloid and six new stemofurans
50 A new isoflavonc from Jacaranda obtusifolia H.B.K. ssp. rhombifolia (G.F.W. Meijer) gentry
ปี พ.ศ. 2553
51 Phytochemical investigations of Stemona curtisii and synthetic studies on stemocurtisine alkaloids
52 Semisynthesis and acetylcholinesterase inhibitory activity of stemofoline alkaloids and analogues
ปี พ.ศ. 2552
53 การศึกษาวิจัยเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...
ปี พ.ศ. 2551
54 Synthesis of castanospermine
ปี พ.ศ. 2549
55 Aberrant expression of Smad4, a TGF-beta signaling molecule, in oral squamous cell carcinoma
56 Aberrant expression of Smad4, a TGF-beta signaling molecule, in oral squamous cell carcinoma.
ปี พ.ศ. 2548
57 Phytochemical studies on Stemona plants: Isolation of stemofoline alkaloids
ปี พ.ศ. 2547
58 Phytochemical and Larvicidal Studies on Stemona curtisii: Structure of a New Pyrido[1,2-a]azepine Stemona Alkaloid
59 The components and anticancer activity of the volatile oil from Streblus asper
60 Phytochemical studies on Stemona burkillii prain: Two new dihydrostemofoline alkaloids
ปี พ.ศ. 2546
61 Stemocurtisine, the first pyrido[1,2-a]azapine Stemona alkaloid
62 Chemo-enzymatic synthesis of (-)-epipentenomycin I
ปี พ.ศ. 2545
63 Volatile components from Cephalotaxus griffithii growing in northern Thailand
64 Synthesis of (±) epipentenomycin I and III
ปี พ.ศ. 2542
65 การจัดสรรงบประมาณค่าไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี พ.ศ. 2541
66 Creating an IT culture, making IT a way of life
ปี พ.ศ. 2530
67 Filariasis in Tak Province, northwest Thailand: the presence of subperiodic variant Wuchereria bancrofti