ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (นายโสภณวิชญ์ สมชัย)
2 การศึกษาการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำให้เกิดสปิน ทรานสเฟอร์ทอร์กในหัวอ่านแม่เหล็ก
ปี พ.ศ. 2557
3 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก. รุ่นที่ 11) สำหรับ ชญาดา สุระวนิชกุล
ปี พ.ศ. 2556
4 ปริญญาเอกกาญจนาภิเษกโดยมี นายพิรัสม์ คุณกิตติ เป็นคปก.
ปี พ.ศ. 2555
5 โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำหรับงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับภาคการผลิต(คปก. - อุตสาหกรรม) รุ่นที่ 11 สำหรับนายยุทธศักดิ์ ทอดทอง
6 การศึกษาผลของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อสมรรถนะของหัวบันทึกทางแม่เหล็ก
ปี พ.ศ. 2554
7 การจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ปี พ.ศ. 2553
8 การศึกษาผลของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อสมรรถนะของหัวบันทึกทางแม่เหล็ก
9 ศึกษาผลกระทบของ Spin torque ที่เกิดจากการคายประจุไฟฟ้าสถิติในหัวอ่านชนิด TMR
ปี พ.ศ. 2552
10 การศึกษาการลดคุณภาพของหัวบันทึกเนื่องจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต
ปี พ.ศ. 2551
11 โครงการศึกษาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ทงาไฟฟ้าและแม่เหล็กของหัวบันทึกที่มีผลกระทบจากผลการคายประจุไฟฟ้าสถิต
12 การศึกษาผลกระทบของการสะสมประจุไฟฟ้าสถิตในอุปกรณ์ โดยอาศัยการเหนี่ยวนำจากสนามไฟฟ้าที่มี ต่อหัวบันทึกแบบจีเอ็มอาร์ ในระดับแถวของสไลเดอร์
ปี พ.ศ. 2550
13 Study of the Electromagnetic Interference effect of reader sensor on static tester
14 การศึกษาความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าและแม่เหล็กของหัวบันทึกที่มีผลกระทบจากผลการคายประจุไฟฟ้าสถิต
15 การจัดตั้งศูนย์วิจัยรวมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์
ปี พ.ศ. 2549
16 ผลการคายประจุไฟฟ้าสถิตในหัวบันทึก
ปี พ.ศ. 2548
17 โครงการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
18 การศึกษาผลการคายประจุไฟฟ้าสถิตย์ต่อหัวบันทึกในขบวนการตัดสายขนาน
ปี พ.ศ. 2544
19 การศึกษาการสร้างสนามแม่เหล็กโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม
20 การศึกษาการสร้างสนามแม่เหล็ก โดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม
21 การศึกษาการสร้างสนามแม่เหล็ก โดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม
22 การศึกษาการสร้างสนามแม่เหล็กโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม