ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิรักษ์ สงค์รักษ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การประเมินสภาวะทรัพยากรและการใช้ประโยชน์หอยตลับและหอยชักตีน
ปี พ.ศ. 2549
2 การจัดการประมงปูม้าในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
3 โปรแกรมวิเคราะห์พันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ปี พ.ศ. 2548
4 การประเมินประชากรและแนวทางการจัดการทรัพยากรพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำ (Penaeus Monodon, Fabricius) ในทะเลอันดามัน บริเวณจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2547
5 โปรแกรมวิเคราะห์พันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ปี พ.ศ. 2546
6 การจัดการประมงปูม้าในอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2545
7 การประเมินประชากรและแนวทางการจัดการทรัพยากรพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำ (Penaeus Monodon, Fabricius) ในทะเลอันดามัน บริเวณจังหวัดตรัง